Prijava promene imovinskog stanja do kraja meseca

To se odnosi na funkcionere kod kojih je došlo do bitnih promena imovinskog stanja u odnosu na podatke iz prethodno podnetog izveštaja.

Po zakonu, bitna promena smatra se svaka promena podataka iz izveštaja koja se odnosi na imovinu čija vrednost prelazi iznos godišnje prosečne zarade bez poreza i doprinosa u Srbiji.

To se odnosi i na umanjenje imovine.

Od 1. januara na snagu su stupili izmenjeni pravilnici o poklonima, registru funkcionera i imovine koji bi trebalo da omoguće dobijanje tačnih podataka o poklonima i njihovoj vrednosti, imovini funkcionera, kao i o tome ko je od funkcionera u sukobu interesa.

Po zakonu, funkcioner ne sme da primi poklon u vezi sa vršenjem javne funkcije, izuzev protokolarnog ili prigodnog poklona, ali ni tada ako je u novcu i hartijama od vrednosti, a merila prema kojim se određuje koji se pokloni smatraju prigodnim i obavezu njihovog prijavljivanja i evidentiranja, utvrđuje Agencija za borbu protiv korupcije.

BEOGRAD, 6. januara 2012. (Beta)

Pogledajte još
Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.