Ugrožena zdravstvena zaštita dece

NOVI SAD, 10. jula 2012. (Beta) - To obaveštenje u praksi dovodi do ugrožavanja prava dece na zdravstvenu zaštitu i u suprotnosti je sa zakonskim načelima pristupačnosti i pravičnosti zdravstvene zaštite, naveo je pokrajinski ombudsman.

"Šta se dešava, na primer, ukoliko dete od 13 godina svakodnevno treba da primi injekciju u domu zdravlja ili kada treba da ode na obaveznu mesečnu kontrolu zubnog aparata u vreme kada su roditelji na poslu?", navodi se u saopštenju.

Ombudsman je upitao i šta se dešava sa bolesnom decom koja žive na ulici, a do čijih roditelja najčešće nije moguće doći.

"Toj deci, izuzev u hitnim slučajevima, to jest kada su životno ugrožena i kada to neko drugi primeti i prijavi, praktično su nedostupne usluge sistema zdravstvene zaštite", piše u saopštenju i dodaje se da je ombudsman postupao po prigovorima roditelja dece, kao i zdravstvenih radnika.

Pogledajte još