VAŽNO: Prava Kontrolora i prava švercera (VIDEO)

Ako se švercuješ, a dođe kontrola, najbolje je da napustiš vozilo na prvoj sledećoj stanici.Treba da znaš svoje obaveze, ali i svoja prava. Karta treba da se plati ali nikakvo maltretiranje, ni verbalno, ni fizičko ne mora da se trpi.

Šta kaže zakon:

Novosadski Radio 021 objavio je izjavu portparolke Gradskog saobraćajnog preduzeća Snežane Jaković koja kaže da kontrolori nemaju pravo da legitimišu, zadržavaju ili isteruju putnike iz vozila.

Kontrolori nemaju pravo ni na fizički kontakt ni na legitimisanje "slepih putnika".

"Naš kontrolor ga ne može sprečiti da izađe iz vozila na sledećoj stanici i odšeta. Prema našem uputstvu, kontrolor GSP-a u slučaju kad putnik nema kartu može samo da pozove policiju, ali ne i da ga spreči da napusti vozilo ili da ga na bilo koji način zadrži na mestu", kazala je Jakovićeva.

Zadržavanje ili izbacivanje putnika je krivično delo

Bilo kakva upotreba fizičke sile ili izdavanje naredbe vozaču da ne otvara vrata, kako bi putnike bez karte sprečili da napuste vozilo nisu dozvoljeni jer je svako zadržavanje ili izbacivanje putnika krivično delo, za koje mogu odgovarati pred sudom.

Snimi molbilnim i prijavi:
Centar za prava potrošača nedavno je preporučio putnicima da ako budu svedoci neprimerenog ponašanja nadležnih, slučaj prijave, jer je i snimak mobilnim telefonom dovoljan za pokretanje krivičnog postupka.


Kontrolor nema pravo:

1. da legitimiše putnike, to pravo prema zakonu ima isključivo policija i komunalna policija

2. da bude grub ili bezobrazan

3. da pretresa putnika

4. da maloletnicima insistira da mu pokažu dokumenta

5. da prisili putnike da plate kaznu bilo kakvim verbalnim ili fizičkim napadom

6. da naredi vozaču da zatvori vrata da putnik ne bi mogao da izađe napolje

7. da upotrebi bilo kakvu silu da bi sprečio putnika da napusti vozilo do dolaska komunalne policije

8. da na bilo koji način dođe u fizički kontakt sa putnikom, svaki takav čin se tretira kao pokušaj protivpravnog narušavanja slobode kretanja ljudi na javnom mestu

(old_image)

Kontrolor ima pravo:

1. da ponudi putniku koji je bez karte da plati kaznu, što putnik može da odbije jer niko osim sudije za prekršaje nema zakonsko pravo da kažnjava građane za bilo kakve postupke

2. da pozove komunalnu policiju, što je trenutno malo verovatno usled ograničenosti kapaciteta tog represivnog aparata

3.ukoliko ipak dođe do situacije da je komunalna policija u pratnji kontrolora, ili da putnik nije imao vremena da napusti vozilo pre nego što se komunalna policija pojavila

Komunalna policija nema pravo:

1. da podatke iz ličnih dokumenata putnika da na uvid kontroloru

2. da privodi u stanicu bilo kojeg putnika kome je moguće ustanoviti identitet

Komunalna policija ima pravo

prema zakonu da izvrši proveru identiteta putnika na dva načina: uvidom u ličnu ispravu ili na osnovu izjave lica čiji se identitet proverava

- da na osnovu podataka o identitetu putnika, koji je dobila od putnika, podnese prijavu sudiji za prekršaje

- da pretrese građanina ukoliko postoji "opravdan" povod, pretres mora vršiti lice istog pola

- da pozove nadležnu policiju, da im pomogne ukoliko to nađu za shodno.

Pogledajte još