Umetničko savršenstvo u ženskom polnom organu

Belgijski ginekolog, izmerio je reproduktivne organe 5.000 žena i otkrio je da su najplodnije one čije materice odgovaraju matematički savršenim proporcijama poznatim kao zlatni rez.

Zlatni rez je najčešće povezivan s umetnošću, u kojem se manji deo prema većem odnosi kao veći prema ukupnom. U praksi, ako neki objekt ili prizor želimo secirati u skladu sa zlatnim rezom, podelimo ga na 13 jednakih delova i onda te delove grupišemo u razmeri 8:5, piše "T portal"

Smatra se da je zlatni rez najsavršeniji odnos u prirodi, potpuno skladan i vrlo privlačan ljudskom oku. Tako, na primer, najlepši osmeh imaju ljudi kod kojih su srednja dva zuba 1,618 puta šira od sledeća dva, koja su pak 1,618 puta šira od očnjaka.

(old_image)

Zlatni rez na ljudskom telu

Zlatni rez može se naći i na mnogim drugim mestima na ljudskom telu. Udaljenost između prvog i drugog zgloba na prstu je oko 1,618 puta veća nego udaljenost između drugog i trećeg.

Doktor Jasper Verguts, ginekolog otkrio je nedavno pomoću ultrazvuka da slično pravilo vredi čak i za matericu.

Kada se devojčica rodi odnos dužine materice prema širini je dva. Posle toga, tokom života, taj odnos se do starosti postepeno smanjuje na 1,46. Doktor Verguts kaže da je otkrio da su žene najplodnije upravo kada je taj odnos oko 1,6.

Pogledajte još