fbpx

Fantomski posrednici - u igri

Privatne agencije za zapošljavanje u Srbiji postaju sve brojnije, ali nisu sve jednako uspešne ni profesionalne, a postoji veliki broj onih koji rade potpuno ilegalno ili se pojavljuju sa svojom ponudom na fantomski način, objavljujući ponudu i potražnju za radnim mestima u novinama, tvrdi Dragan Ranđelović vlasnik privatne agencije za posredovanje pri zapošljavanju iz Niša.

Pored oglasa u štampi, ove takozvane agencije kače svoje oglase na javnim prometnim mestima, firmama, čak i na banderama. Posebno zabrinjava činjenica što naivni i lakomisleni klijenti plaćaju usluge, a nakon prevare, „agenti“ nestaju bez traga i glasa, dodaje Ranđelović. Na ovu pojavu nelojalne konkurencije ilegalnih agencija, predstavnici legalnih agencija koje poseduju licencu i potrebne dozvole za rad više puta su se obraćali nadležnim inspekcijama i Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike tražeći njihovo ukidanje, odnosno registraciju, ali, kako navodi Ranđelović, nisu do sada dobili nikakav konkretan odgovor, niti se bilo kakvo rešenje našlo za ovaj problem.

− Zbog ogromnog broja nezaposlenih, odnosno dugotrajnog i neefikasnog procesa i načina pronalaženja posla preko postojećih lokalnih Službi za zapošljavanje, agencije imaju sve veći broj članova. Moja agencija je uspela u veoma kratkom periodu da učlani oko 12.000 nezaposlenih, a uspeli smo da zaposlimo oko 3.000 osoba što je veliki uspeh − navodi Ranđelović. Samo ova činjenica pokazuje da ljudi sve više veruju u profesionalnost i stručnost pri posredovanju, što nije nimalo jednostavan posao, a pokazalo se i da sve veći broj poslodavaca i privatnih preduzetnika traži usluge pri zapošljavanju kvalitetnih kadrova. (“Pregled”)

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.