Francuzima treba 2.700 evra mesečno

Muškarci su manje skromni od žena, tako da njihov prag zarade za pristojan život iznosi 2.819 evra, a kod žena 2.558 evra, piše francuski Parizjen.

Sa godinama života povećavaju se i apetiti po pitanju potrebnih mesečnih finansija, tako da u kategoriji starosti od 25 do 34 godine, poželjni nivo zarade je 2.215, a kod osoba starijih od 65 godina, čak 3.178 evra.

Kako se navodi u istraživanju, ne iznenađuje činjenica da osobe koje zarađuju više smatraju da je za pristojan život potrebno više novca, tako da oni koji imaju mesečne prihode veće od 4.500 evra procenjuju da je dovoljno 3.600, a ispitanici koji zarađuju manje od 1.500 evra ocenjuju da je za dobar život neophodno 2.334 evra.

U istraživanju se takođe navodi da čak 96 odsto građana smatra da francuski fudbaleri iz prve lige zarađuju previše, a 88 odsto njih procenjuje i da menadžeri u velikim kompanijama imaju previsoke plate.

Nasuprot tome, radnici su potcenjeni samtra 85 odsto ispitanika, a tek za poneka zanimanja većina anketiranih je navela da su normalno plaćena, kao što su lekari (62 odsto), direktori malih i srednjih peduzeća (62 odsto) i prosvetni radnici (57 odsto).

Ispitivanje je sprovedeno u periodu od 26. do 28. marta ove godine na reprezentativnom uzorku od 1.012 punoletnih osoba.

(Izvor: B92)

Pogledajte još