Zašto je za Srbiju bitno da što pre uđe u EU? Zaposlenost, standard…

I za građane i za investitore od značaja je da pristupanje Srbije EU bude proces sa jasnim početkom i krajem. Jer, ako čitav taj proces predugo traje gubi se interesovanje, i to onda može da postane priča bez završetka, kao što je to slučaj sa Makedonijom – ukazao je Lazović.

Dobijanje datuma za početak pregovora će svakako biti pozitivan signal kako investitorima koji već posluju na ovom tržištu, tako i onima koji planiraju ulaganje u Srbiju.

Tek kada Srbija dobije datum za početak pregovora, biće jasno u kom se pravcu i kojim tempom kreće, i šta se može očekivati – naveo je Lazović.

Datum znači jedan sasvim drugačiji nivo obaveza iz razloga što sam proces pregovora uključuje i procenu ispunjenja ekonomskih kriterijuma EU, jer zemlja treba da pokaže da ima funkcionalnu tržišnu ekonomiju koja podrazumeva makroekonomsku stabilnost, pravni sistem usaglašen sa EU, i konzistentnu primenu zakonske regulative, objasnio je sagovornik Tanjuga.

Na pitanje kako strani investitori vide Srbiju u narednih pet godina, Lazović je odgovorio da se može konstatovati da je Vlada Srbije prepoznala prioritete Saveta i započela ili najavila aktivnosti u četiri značajne oblasti – opšti pravni okvir, poreska regulativa, radno-pravni propisi i inspekcije.

Potrebno je još dosta uraditi kako bi Srbija poboljšala svoju konkuretnost i ostvarila značajniji napredak u poboljšanju uslova poslovanja.

U periodu od narednih pet godina, očekujemo da počnu i da se po mogućstvu sprovedu značajne sistemske reforme, pre svega u oblasti penzionog i zdravstvenog sistema, kao i u javnom sektoru, kako bi se povećala transparentost i efikasnost i podržao ekonomski razvoj”, poručio je Lazović.

On je izrazio očekivanje da Srbija napreduje na putu ka EU, da poslovno okruženje bude predvidljivo i transparentno, i da važe jednaki uslovi poslovanja za sve investitore, bilo domaće ili strane.

Predvidljivost uz makro-ekonomsku i političku stabilnost jedne zemlje predstavlja ključni preduslov očuvanja postojećih investitora, njihovog daljeg investiranja u zemlju kao i privlačenja novih investitora – zaključio je Lazović.

Izvor: Tanjug via B92