fbpx

Za marketing i do 2,5 miliona

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza − SIEPA upravo je započela, otvaranjem javnog konkursa sa 21. julom, realizaciju novog Programa bespovratne finansijske pomoći izvoznicima, za različite marketinške aktivnosti. Za te namene iz republičkog budžeta je izdvojeno sto miliona dinara, a predviđeno je da se ovom pomoći može pokriti polovina ukupnih troškova koje pojedinačno preduzeće ima za aktivnosti iz oblasti izvoznog marketinga i može se kretati od 250 hiljada do 2,5 miliona dinara. Javni poziv preduzećima da konkurišu za ovu bespovratnu finansijsku pomoć biće otvoren do 19. septembra, a oni koji budu prošli utvrđene kriterijume i dobili zeleno svetlo posebne komisije, sa ovim sredstvima moći će da računaju krajem godine.
Pomoć je namenjena uspešnim malim i srednjim preduzećima koja se bave proizvodnjom robe i pružanjem usluga za izvoz, trenutno nemaju većinsku zastupljenost na tržištima u inostranstvu, ali poseduju potencijal i dobre poslovne projekte da to ostvare. Inače, ova bespovratna finansijska pomoć odobravaće se za istraživanje tržišta, učešće na međunarodnim privrednim sajmovima u svetu, dizajniranje proizvoda, kao i za izradu dizajna pakovanja, testiranje i sertifikaciju proizvoda ali i novih standarda, za uvođenje sistema kvaliteta, izradu promotivnih materijala i međunarodnu pravnu zaštitu robnih marki i patenata. Svaki zahtev preduzeća za ovom pomoći pojedinačno će se vrednovati na osnovu kriterijuma − finansijska sposobnost preduzeća i iskustva u upravljanju sličnim projektima, stepen u kom taj projekat doprinosi internacionalizaciji firme, njegova izvodljivost i izdržljivost, uključujući i visinu samih troškova. Na osnovu toga utvrđivaće se rang-lista koja će biti osnova za dodelu sredstava.
Program je inače, urađen po uzoru na sličan Program finansijske pomoći EU razvoju izvoznog marketinga srpskih preduzeća − SEMDAS, čiju je realizaciju SIEPA lane završila, s tom razlikom što sada partner izvoznicima postaje država sa sredstvima budžeta. Da podsetimo, tokom realizacije ovog prvog programa kroz šest konkursnih rokova prikupljene su 192 prijave od kojih je 98 ispunilo propisane uslove za dobijanje ove pomoći, a i tada su među najzastupljenijim aktivnostima koje su isfinansirane uz pomoć ovih para bile uvođenje kvaliteta, posete stranim tržištima, izrada promotivnog materijala i učešće na međunarodnim privrednim sajmovima. Prosek odobrene pomoći za ovih šest prijavnih rokova bio je oko 11.700 evra, a u 98 srpskih preduzeća u proseku je uloženo oko 23.400 evra za marketinške aktivnosti za unapređenje izvoza. (“Pregled”)

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.