U Srbiji nema lekova za obolele od HIV-a

Ti ljudi se leče u kontinuitetu na VI odeljenju Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije, ali su se našli u vrlo nezavidnoj situaciji i ako se okolnosti hitno ne promene lečenje će u narednih nedelju dana biti prekinuto kod svih pacijenata sa tog odeljenja, upozorilo je to udruženje.

Kako je navedeno, u jednoj jedinoj apoteci, “Klinički centar”, Apotekarske ustanove Beograd, u kojoj su do sada osobe sa HIV-om na osnovu recepta sa Klinike za infektivne i tropske bolesti mogle da podignu terapiju – lekova više nema.

“Prema svim protokolima i smernicama, prekid terapije nije dozvoljen i ima negativne posledice na zdravlje osoba koje žive sa HIV-om. Prekid terapije može dovesti do pojave rezistencije na lekove i otežati dalje lečenje”, ukazalo je udruženje gradjana Q-klub.

Beta