Tabaković: NBS odlično sarađuje sa vladom, ali svako čisti svoje dvorište

“Saradnja je odlična, ali svako mora da čisti svoje dvorište i vodi red u svojoj kući, samo tako možemo dobro da sarađujemo”, rekla je Tabaković tokom predavanja za studente Ekonomskog fakulteta u Beogradu u NBS.

Tabaković je najavila i da će Savet guvernera sutra usvojiti godišnji finansijski izveštaj NBS kojim je predviđeno da u budžet bude prebačen “značajan iznos sredstava” od dobiti centralne banke, što je, prema njenim rečima, obradovalo Vladu.

Odgovarajući na pitanja studenata, Tabaković je podvukla da NBS sve odluke donosi u skladu sa onim što smatra da je najbolje, ali da rado razgovara sa svima, pa tako i sa predstavnicima vlade. Kako je istakla, na mestu na kome se nalazi najvažnije je “biti nepotkupljiv, ne biti na prodaju i misliti svojom glavom”, jer se jedino tako donose prave odluke.

Tabaković je navela da su devizne rezerve NBS veće od 11 milijardi evra i da Srbiji novi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom nije potreban zbog novca, već zbog kreditnog rejtinga. Tabaković je istakla da su ocene kreditnog rejtinga “ne isključivo i uvek, ali u najvećoj meri” političko sredstvo da se određena zemlja prinudi da uzme kredite ili preduzme neke nepopularne mere.

Prema njenim rečima, Srbija mora da nastavi da se bori za dinarizaciju, odnosno za veće korišćenje nacionalne valute u finansijskom sistemu, jer samo tako može da efikasno vodi monetarnu politiku. Korišćenje referentne kamatne stope kao instrumenta daje efekat u onoj meri u kojoj povećavamo dinarizovane kredite i poverenje u domaću valutu, a to se postiže smanjenjem inflacije, rekla je Tabaković.

Izvor: BLIC