Privatni izdavači: Zakon vraća monopol Zavodu

Povećavanje procenta sa jedan na četiri odsto, koji izdavači treba da uplate na račun za niskotiražne udžbenike je neargumentovano, rekla je predstavnica Udruženjana Gordana Knežević Orlić na konferenciji za novinare.

Ona je kazala da je još skandaloznija odluka što samo Zavod za udžbenike koristi novac iz tog fonda i jedino Zavod izdaje niskotiražne udžbenike, i ocenila da se na taj način privatnim izdavačima oduzima pravo da izdaju niskotiražne udžbenike, a vraća monopol Zavodu, kao javnom izdavaču.

Orlićeva je rekla da Ministarsto prosvete nije ispunilo svoju zakonsku obavezu raspisivanja konkursa za izdavanje niskotiražnih udžbenika i istakla da su privatni izdavači uplaćivali sredstva u predviđeni zajednički fond.

Član Udruženja Siniša Ješić smatra da je predlagač zakona, uvođenjem obaveze izdavača da ima zaposlene urednike na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom za sve predmete i oblasti obrazovanja, prekršio Ustav.

"Ako ne postoji faktička potreba ni ekonomska celishodnost da neko kao urednik bude angažovan na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom, a predloženi Zakon na to prisiljava poslodavca, to će zbog rasta troškova poslodavca na ime nepotrebnog angažovanja neminovno da se negativno odrazi na cenu budućih udžbenika", rekao je Ješić.

Privatni izdavači nezadovoljni su što od samog početka rada na izmenama postojećeg Zakona o udžbenicima nisu bili uključeni predstavnici Udruženja izdavača, Nacionalnog prosvetnog saveta (NPS), Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, ni drugi stručnjaci koji se bave pitanjima udžbenika i nastave.

Primedbe na Nacrt zakona o udžbenicima su mnogobrojne i biće dostavljene Ministarstvu prosvete, NPS, savetima nacionalnih manjina, Vladi Srbije, skupštinskom Odboru za obrazovanje i drugima, rečeno je na konferenciji.

Izvor: Tanjug

Pogledajte još