Čuvajte se "besplatnih" promocija, pazite šta kupujete

Redakciji "Politike" javila se čitateljka koja je na jednoj takvoj promociji kupila posuđe, koje je koštalo nekoliko stotina evra.

Kada je čula da po zakonu ima prava da se predomisli, vrati robu i dobije novac nazad, odlučila je da to uradi.

"Ali, trgovac mi je rekao da na to nemam prava, jer promocija nije bila u restoranu, već u njegovoj firmi. Ta firma nije prodavnica. Imam li prava dobijem svoj novac nazad?", pitala se.

Nažalost, nadležni za ovu čitateljku i sve sa sličnim problemom nemaju dobrih vesti.

Tačno je da se promocije koje se organizuju u restoranima smatraju prodajom van poslovnih prostorija i da kupac tada ima prava da se predomisli. Ali, kada ih organizuje u svojim poslovnim prostorijama, kupac to pravo nema, odnosno sve zavisi od dobre volje trgovca.

Kupovina proizvoda na promocijama, večerama i u restoranima je prodaja izvan poslovnih prostorija trgovca i posebno je regulisana.

Trgovac je tada, između ostalog, u obavezi da obavesti potrošača i o pravu na jednostrani raskid ugovora.

Ovo znači da potrošač ima pravo da se predomisli i da vrati kupljenu robu čak i ukoliko ona nema nedostatak. To pravo potrošač može da iskoristi u roku od 14 dana od dana potpisivanja porudžbenice. Svaka strana u tom slučaju vraća ono što je primila, potrošač vraća robu, a trgovac novac, ali potrošač snosi troškove transporta – savetuju u Sektoru za zaštitu potrošača Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine.

Što se tiče promocija koje se organizuju u prostorijama firme, u Ministarstvu trgovine kažu da bi kupci trebalo da znaju da „poslovne prostorije podrazumevaju nepokretne i pokretne prodajne objekte, uključujući sezonske prodajne objekte u kojima trgovac trajno obavlja svoju delatnost, kao i prodajne i sajamske štandove na kojima trgovac trajno ili privremeno obavlja svoju delatnost”.

"Odredbe Zakona koje regulišu prodaju izvan poslovnih prostorija ne primenjuju se u situaciji kada trgovac i potrošač zaključuju ugovor o prodaji u poslovnim prostorijama trgovca", zaključuju u ministarstvu.

Ipak, kada potrošač želi da odustane od kupovine, postoji nekoliko stvari koje bi trebalo da zna.

"Kada potrošač jednostrano raskine ugovor, trgovac je dužan da mu vrati iznos novca koji je dao i to najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema izjave o jednostranom raskidu ugovora", navode u Sektoru za zaštitu potrošača.

Oni dodaju da ukoliko nastane problem, kupac se obraća udruženjima za zaštitu potrošača koja će nastojati da posreduju i izdejstvuju pozitivan ishod.

"Ukoliko to nije moguće, potrošaču ostaje mogućnost vansudskog rešavanja potrošačkog problema ili pokretanje postupka pred nadležnim sudom. Ovo je procedura uobičajena za Evropu i okolne zemlje, koja podrazumeva nemešanje države i time ne narušava odnose između učesnika na tržištu", zaključuju u ministarstvu.

(Izvor: Politika)

Pogledajte još