Libek: Povećanje stope poreza dodatno urušava standard građana

"Ovo će imati uticaja i na opšti rast cena, koji će naročito pogoditi najsiromašnije građane. Budući da ovakav potez podrazumeva i povećanje cena osnovnih životnih namernica, ovo će, takođe, da utiče i na pad prometa u maloprodaji što će osetiti najširi slojevi društva.

Ova predložena mera može jako negativno da deluje i na sektore koji se bave prodajom računaraske opreme i da direktno utiče na primanja ljudi zaposlenih u tom sektoru.

Srbija bi, po tom predlogu, postala i država koja ima poresku stopu na hotelske usluge od 20%, dok je, na primer, ta stopa u Crnoj Gori 9%, u Sloveniji 8,5%, a u Makedoniji i Mađarskoj 5%, što drastično utiče na konkurentnost i produktivnost ovog sektora koji zapošljava veliki broj ljudi.

Smanjivanje plata u javnom sektoru od 20% na primanja viša od 60.000 dinara je, sa druge strane, korak u dobrom pravcu jer ne smemo da zaboravimo da je javni sektor izdržavan od strane nas, poreskih obveznika i građana Srbije koji rade u privatnom sektoru. Ipak smatramo da linearno smanjivanje tih plata nije adekvatno rešenje jer se plata smanjuje kako uspešnim, odnosno odgovornim, tako i neproduktivnim i nemarnim činovnicima u javnom sektoru.

Bolje rešenje je, svakako, trebalo tražiti u smanjivanju broja zaposlenih u ogromnom javnom sektoru i kroz privatizaciju suvišnih državnih i društvenih preduzeća koji žive na račun svih nas, a koje mi plaćamo da posluju neodgovorno i pod posebnom partijskom zaštitom.

Poreski obveznici Srbije i produktivni sektori koji izdržavaju ovaj sistem nisu obavezni da spasavaju državu i političare svojim novcem koji su mukotrpno zaradili, plaćajući skuplje, između ostalog, hranu, lekove, karte za gradski i prigradski saobraćaj.

Javne finansije republike Srbije se već duži niz godina nalaze u jako lošoj situaciji. Stanje bankrota je sve bliže što pokazuje i to da su kamate na rastući javni dug Srbije sve vise, a trenutno na finansijskom tržištu jeftinije kredite od Srbije može da prikupi i Nigerija. Neophodno je, između ostalog i zbog toga, da se sprovedu korenite promene ekonomskog sistema da bi se stanje u javnim finansijama popravilo, kao i kako bi građani Srbije iskusili viši životni standard", upozoravaju iz Libeka.

Pogledajte još