Danas je dan protiv trgovine ljudima

U prvih šest meseci ove godine u Srbiji je indentifikovano 65 žrtava i potencijalnih žrtava trgovine ljudima, rekle su sagovornice Tanjuga, upozoravajući da trgovina ljudima pogađa sve u društvu i da žrtva može da postane svako.

Direktorka Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima Sanja Kljajić rekla je da je u prošloj godini indentifikovano 79 žrtava koje su, uglavnom, eksploatisane seksualno, radno, putem sklapanja prinudnog braka, prosjačenja, a da je u prvih šest meseci ove godine indentifikovano 65 žrtava i potencijalnih žrtava trgovine ljudima.

"U prvih šest meseci u Srbiji indentifikovane su 53 žrtve i 12 potencijalnih žrtava", rekla je Kljajićeva upozoravajući da su najugroženije marginalizovane grupe stanovništva, ali da, ipak, trgovina ljudima pogađa sve u društvu.

Ona je istakla i da je od 53 slučaja, u kojima su identifikovane žrtve, seksualna eksplatacija bila zastupljena u 19, a radna u 20 slučajeva, kao i da bi pažnja trebalo da se obrati na žrtve prinudnog sklapanja braka.

I Elena Krsmanović iz organizacije "Astra" kaže da su lane imali rekordan broj poziva na SOS telefon - više od 3.000, a da je trend nastavljen i ove godine.
Krsmanovićeva je istakla da se toj nevladinoj organizaciji nekada javljaju članovi porodice koji sumnjaju da je neko od njihovih bližnjih nestao u lancu trgovine ljudima, a da često pomoć potraže i same žrtve.

''Pozivi su različiti. Zovu nas i ljudi koji žele da idu u inostranstvo da rade ili su deo razmene studenata sa ciljem da se informišu o merama zaštite od trgovine ljudima''
, rekla je Krsmanovićeva. Ona je navela i da su klijenti, odnosno tipične žrtve trgovine ljudima, uglavnom, žene i da je 76 odsto žrtava, uglavnom, žena i devojčica, seksualno eksploatisano.

"Imamo slučajeve radne eksploatacije gde su najveći broj žrtava muškarci - od 13 do 15 odsto, kod prinudne prošnje žrtve su najčesće maloletne ili osobe sa nekim invaliditetom - oko šest odsto, a sličan procenat je i kada su u pitanju žene koje su prodate kako bi neko sa njima stupio u brak'', rekla je Krsmanovićeva.

Crveni krst Srbije će, povodom 18. oktobra, u Knez Mihailovoj ulici organizovati akciju u kojoj će 30 volontera građanima davati informacije vezane za problem trgovine ljudima, a u akciji će učestvovati i autorka romana ''Prodata'' Marija Gojković, koji se bavi upravo temom trgovine ljudima i koji je nastao prema istinitoj priči.

U okviru Dana borbe protiv trgovine ljudima, gradska opština Rakovica i Crveni krst Srbije organizovaće u osnovnoj školi "Nikola Tesla" radionicu "Jedan, dva, tri... od škole do kuće", u kojoj će učestvovati učenici mlađih razreda te škole.

Šefovi policija Srbije i Hrvatske, Milorad Veljović i Vlado Dominić, u okviru obeležavanja Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, na graničnom prelazu Batrovci- Bajakovo delili su putnicima brošure i letke kojima se ukazuje na opasnost od tog vida modernog ropstva. Oni su potom naglasili značaj ne samo međusobne, već i regionalne saradnje u cilju što efikasnije borbe protiv trgovine ljudima.

Pogledajte još