Romske devojčice najčešće žrtve trgovine ljudima i radne eksploatacije

Devojčice romske nacionalnosti stare od 15 do 18 godina jedne su od najčešćih žrtava trgovine ljudima i radne eksploatacije, glasi ključni nalaz "Izveštaja o proceni potreba povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji koji su potencijalne žrtve trgovine ljudima" organizacije ASTRA. Devojčice koje su bile prodate radi prinudnog braka u inostranstvu, uglavnom u Nemačkoj i Belgiji, često su dalje radno eksploatisane od strane ljudi kojima su prodate, a pandemija koronavirusa samo je intenzivirala ovu praksu, navodi se u izveštaju organizacije ASTRA. U njemu se ističe i da su korisnici, koji su bili izloženi eksploataciji i nasilju, uglavnom registrovani kao povratnici po osnovu Sporazuma o readmisiji, kao i da su bili registrovani kao žrtve trgovine ljudima u Srbiji.

S obzirom na to da ne postoji zvanična statistika o tome koliko je među korisničkom populacijom lica koja su bila izložena nekom obliku eksploatacije i nasilja, odnosno trgovini ljudima, ASTRA je kroz fokus-grupe i upitnike ispitala relevantne organizacije koje pružaju usluge ugroženim kategorijama građana na teritoriji 30 različitih opština.

Ispitanici na fokus-grupama naveli su da su radili sa korisnicima koji su bili izloženi nasilju i eksploataciji. Jedna ispitanica navela je da je to "neretka pojava", da po njenoj proceni čak 90 odsto korisnika sa kojima rade bilo izloženo nekoj vrsti nasilja, posebno porodičnog nasilja, kao i da su se uglavnom sretali sa slučajevima prinudnog braka, te da za neke korisnice "postoje snažne indicije" da su bile izložene trgovini ljudima – kroz prinudni brak, prinudnu prošnju ili neku drugu vrstu eksploatacije. Najčešće žrtve bili su pripadnici romske populacije, a kada je reč o licima prinuđenim na brak radilo se o devojčicama.

Izveštaj je predstavljen u okviru treninga "Umreženi i efikasni", koji je organizovan za ključne aktere u suzbijanju trgovine ljudima i radne eksploatacije sa ciljem umrežavanja i jačanja kapaciteta saradnika i predstavnika institucija o trgovini ljudima, prevenciji ali i o prepoznavanju i adekvatnoj primeni mera usluga podrške koje su na raspolaganju. Trening je organizovan u okviru projekta "Jačanje procesa reintegracije (potencijalnih) žrtava trgovine ljudima i drugih ranjivih grupa i pojedinaca" koji u Srbiji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ).

Na žalost, ovo je samo još jedno istraživanje u nizu koje svedoči o teškom životnom položaju mladih Romkinja – osim što su česte žrtve radne i seksualne eksploatacije, one su i česte žrtve trgovine ljudima, koja se nekada odvija pod okriljem ranih brakova koje ugovaraju njihovi roditelji. Naime, podaci iz najnovijeg Istraživanja o višestrukim pokazateljima položaja žena i deca u Srbiji (MIKS 6), koje je urađeno u saradnji UNICEF-a, Republičkog zavoda za statistiku, Populacionog fonda Ujedinjenih nacija i Delegacije Evropske unije u Srbiji, govore da je svaka treća tinejdžerka iz romskih naselja, starosti od 15 do 19 godina, udata ili živi u vanbračnoj zajednici i već je postala majka, a tri procenta njih otišlo je u porodilište i pre 15. rođendana. Rana udaja, biološka i psihološka nespremnost da se uhvate u koštac sa izazovima prevremene trudnoće i roditeljstva, povezano je sa činjenicom da je stopa smrtnosti dece u romskim naseljima značajno viša od nacionalnog proseka, a procene govore da osam na hiljadu novorođene dece premine pre petog rođendana. Brojke takođe govore da su maloletnički brakovi retki u opštoj populaciji – četiri odsto tinejdžerki živi u braku ili vanbračnoj zajednici, a tri odsto tinejdžerki od 15 do 19 godina trenutno je u drugom stanju ili su već rađale.

U Srbiji se, podsećanja radi, svake godine sklopi oko 2.000 maloletničkih brakova, odnosno bračnih zajednica u kojima je barem jedan od supružnika maloletan, a najveći broj "nevesti" potiče upravo iz romskih zajednica.

Izvor: Politika.rs
Foto: Ilustracija/Pixabay.com

Pogledajte još