5 saveta za korišćenje minusa

1. Za vanredne troškove
Preporuka je da se dozvoljena pozajmica koristi za vanredne situacije i u nižim iznosima. Za rešavanje nekih ozbiljnijih pitanja, preporučljiviji su namenski krediti, na koje se obračunava niža kamatna stopa, ili kreditne kartice. Inače, kamatna stopa za korišćenje dozvoljene pozajmice iznosi od 20,19 do 38,42 odsto.

2 Obračun na osnovu broja dana
Banka obračunava kamatu na osnovu broja dana korišćenja minusa. One se obračunavaju na osnovu broja dana kada ste u dozvoljenom minusu, a to znači što manje dana korišćenja dozvoljene pozajmice, manji je na kraju i iznos koji ćete izdvojiti kao cenu korišćenja minusa.

3 Koristite samo dozvoljenu pozajmicu
Vodite računa da trošite u granicama odobrenog iznosa dozvoljene pozajmice. Najčešće je ona u visini jedne zarade ili penzije, a negde i dve. Sve preko toga je nedozvoljen minus, i na njega se zaračunava kamata koja se kreće od 18,45 do čak 78,36 odsto, u zavisnosti od banke.

4 Registrovani u Kreditnom birou
Veoma je važno da ukoliko dođete u situaciju da uđete u nedozvoljen minus to bude samo na nekoliko dana. U suprotnom, u slučaju da ste dva meseca u toj crvenoj zoni, bićete registrovani u Kreditnom birou, a to vam može stvoriti probleme prilikom sledećeg zahteva za kredit.

5 napravite računicu
Ako ste 1. aprila uzeli dozvoljeni minus u iznosu od 40.000 dinara, uz mesečnu kamatnu stopu od 2,5 odsto, godinu dana neizlaska iz minusa koštaće vas 12.000 dinara. Ali, ono što morate da računate, da ćete po isteku roka važenja minusa, osim 12.000, koliko košta zapravo pozajmica, morati da vratite i 40.000 dinara, a što je iznos dozvoljenog minusa.


B92, 24 sata

Pogledajte još