Najnovije fotografije NASE otkrivaju postojanje NLO-a na Marsu?

Datum viđenja: 14. April 2014
Vreme viđenja: 04:48:22 – 04:56:09
Lokacija viđenja: Na polovoni puta ka planini Mount Sharp na Marsu
NASA-ine fotografije: http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/raw/?s=613&camera=NAV_RIGHT_

Objekat, u obliku izdužene cigare, se kretao sporo i uravnoteženo. Izgleda kao objekat koji ima svoj pogon. „Veoma me zanima kako će NASA ovo da objasni“, rekao je poznati istraživač NLO-a, Scott Waring. Poslao je nekoliko zahteva za objašnjenjem ovog fenomena, ali još uvek nije dobio nikakav odgovor.Prva slika:
04:48:22 Pojavljuje se NLO i kreće se ka dole
Druga slika: 04:50:18
Treća slika: 04:52:15
Četvrta slika: 04:54:12
Peta slika: 04:56:09
Šesta slika: 04:58:06 Objekta više nema

(old_image)
Foto: NASA

Izvor: BeforeItsNews

Pogledajte još