Ovih 9 veština obezbeđuje sigurnu budućnost!

Veštine koje se štiču su one koje su bile potrebne za poslove 80-tih godina, ne za one koji su aktuelni sada. Naravno, niko ne zna kako će se svet menjati, to je jednostavno nemoguće znati. Kako da onda pripremimo našu decu za nepoznato? Evo nekih osnovnih veština koje bi deca trabalo da nauče kako bi bila spremna da se bolje snađu u budućnosti.

Postavljanje pitanja
Možda najvažnija veština koju svako dete treba da savlada jeste da bude sposobno da samostalno uči. Da samo sebe nauči bilo čemu. Ako to može, mi ga ne moramo učiti ničemu – šta god bude trebalo da nauči u budućnosti, to će moći samo. Prvi korak u usvajanju ove veštine je sposobnost postavljanja pitanja. Deca, srećom, ovo rade sasvim prirodno. Ono što bi roditelji trebalo da rade je da ih ohrabruju da tako i nastave. Odličan način za to je dobar uzor. Kada se susretnete sa nečim novim, postavljajte pitanja i istražujte moguće odgovore zajedno sa detetom. Kada vam dete postavi pitanje, nagradite ga umesto da ga kaznite (bili biste iznenađeni koliko odraslih ljudi obeshrabruje postavljanje pitanja).

Rešavanje problema
Ako dete zna da rešava probleme, može da radi svaki posao. Nov posao može da izgleda zastrašujuće bilo kome, ali to je u stvari samo još jedan problem koji treba rešiti. Nova veština, nova okolina, nova potreba … to su sve jednostavni problemi koje treba rešiti. Naučite dete da rešava probleme tako što ćete na primerima pokazati rešavanje nekih jednostavnih problema a zatim pustiti dete da pokuša da ih reši samostalno. Nemojte odmah rešavati sve probleme vašeg deteta – pustite ga da ispita različita rešenja i pohvalite njegov trud. Vremenom, vaše dete će steći samopouzdanje u veštini rešavanja problema i neće biti ničega što ne može da uradi.

Upravljanje projektima
Posao se obično sastoji od serije projekata od kojih su neki mali, neki veliki (i sastoje se od grupa manjih projekata). Ovaj post je projekat. Pisanje knjige je projekat. Prodavanje knjige je još jedan projekat. Radite na projektima sa vašim detetom, neka prvo vidi kako se radi na njima kroz zajednički rad, a zatim ga pustite da radi sve više i više samostalno. Ubrzo će i njegovo učenje biti serija projekata.

Pronalaženje strasti
Ono što čoveka navodi na predan rad nisu ciljevi, ni disciplina, ni spoljna motivacija, ni nagrada ... već strast. Kada je čovek toliko uzbuđen kada razmišlja o nečemu, neizbežno će se potpuno posvetiti tom poslu, u najvećem broju slučajeva će kompletirati taj projekat i uživati u radu. Pomozite detetu da pronađe stvari koje u njemu bude strast – radi se samo o tome da probate mnogo stvari, pronađete one koje ga najviše uzbuđuju i pomognete mu da uživa u njima. Nemojte obeshrabrivati detetova interesovanja – pružite mu podršku. Nemojte ni preterati toliko da dete prestane da uživa – neka bude nagrada.

Ostale veštine možete pročitati na najboljamamnasvetu.com

Pogledajte još