Stručnjaci upozoravaju da Srbija u julu ulazi u recesiju

"U julu, na kraju drugog kvartala, imaćemo izvesnu recesiju", rekao je Đogović procenjujući efekte katastrofalnih poplava, čije se analize tek očekuju.

Mada je ocenio da inflacija neće biti problem za održanje makroekonomske stabilnost zemlje, Đogović je na konferenciji za novinare rekao da će na kraju drugog kvartala inflacija biti minimum pet odsto, sa tendencijom daljeg rasta, ukazujući da neće ostati u planiranim okvirima od cectiri plus minus 1,5 odsto.

Nedavne poplave u Srbiji imaće negativne efekte na industrijsku i poljoprivrednu proizvodnju, a samim tim i na pad bruto-domaćeg proizvoda. Zato, dodao je, država mora da preduzme hitne mere, među kojima je i novi stend baj aranžman sa MMF-om u septembru, u kojem bi trebalo da zatražimo podršku za reprogram dugova prema Fondu i prema drugim međunarodnim finansijskim institucijama da bi se predupredio bankrot zemlje, upozorio je Đogović.

Problem za Srbiju do kraja godine biće rast budžetskog deficita i javnog duga Srbije i zbog toga je važna saradnja sa MMF-om, kako bi se ti dugovi sanirali, kazao je Đogović.

Komentarišući reformske mere vlade, Đogović je primetio da i nova vlada ekonomsku politiku bazira na državnim podsticajima, što, ocenii je, nije dobro na duži rok i podsetio da država planira i dalje izdvajanje subvencija preduzećima u restruktuiranju, javnim preduzećima, subvencionisanje kamatnih stopa za kredite malim i srednjim preduzećima, za nova zapošljavanja i stranim investitorima.

"Subvencije mogu biti svojevrsni izduvni ventil da se primenjuju kraći vremenski period, ali neće obezbediti stabilan i dugoročni privredni rast"
, ukazao je Đogović. Naglasio je da su Srbiji potrebne suštinske sistemske reforme za promenu uslova privređivanja i da su one neodložne.

Predstavljajući analizu IZIT-a o tekućim privrednim kretanjima, Đogović je naveo da je u maju zabeležen rast prometa u maloprodaji, najviše zahvaljujući poseti gastarbajtera, ali od jula, usled najavljenog smanjenja zarada u javnom sektoru od 10 odsto i uvođenja platnih razreda, imaćemo pad prometa.

Izvor: Seebiz

Pogledajte još