Industrija za zaštitu bilja: Bezbednost na prvom mestu

Na sastanku koji se održava danas i sutra u Beogradu, u Srbiji, delegacija sa više od 50 predstavnika industrije sredstava za zaštitu bilja i državnih tela razmenjivaće informacije i voditi diskusiju o načinima da se obezbedi održiva i bezbedna upotreba pesticida u Evropi.

Svake godine SUI konferencija održava se u nekoj od zemalja u kojima se Inicijativa za bezbedno i održivo korišćenje (The Safe and Sustainable Use Initiative – SUI) sprovodi u saradnji sa drugim zainteresovanim stranama. Inicijativa se trenutno sprovodi u 16 zemalja i doprinosi da farmeri i rukovaoci pesticidima dobiju jednostavan i lako upotrebljiv set rešenja koja omogućavaju bezbednost, održivu upotrebu pesticida i proizvodnju visoko kvalitetne hrane za rastuće stanovništvo.

„Inicijativa za bezbedno i održivo korišćenje pesticida odličan je primer kako razmena i prenošenje znanja može da obezbedi odgovarajuća rešenja za aktuelne izazove. Ova konferencija okuplja forum za sve ključne učesnike, da razmene saznanja i najbolju praksu o tome kako da pristupe i obuče poljoprivredne proizvođače“ – izjavio je Žan-Šarl Boke (Jean-Charles Bocquet), generalni direktor Evropske asocijacije za zaštitu bilja (ECPA).

SUI projekat u Srbiji je pokrenut 2012. godine i to je 16. projekat koji je pridružen Inicijativi za bezbedno i održivo korišćenje pesticida.

„Pridržavanje uputstava sa etiketa proizvoda i preporuka koje se odnose na korišćenje lične zaštitne opreme veoma je važno za zdravlje poljoprivrednih proizvođača i životne sredine. Mi u Srbiji smo sagledali efikasnost i vrednost podizanja svesti poljoprivrednih proizvođača o značaju bezbednih i opdrživih praksi za korišćenje pesticida“ – izjavila je Dragana Dimitrijević, izvršni menadžer Srpske asocijacije proizvođača za zaštitu bilja (SECPA).

Danas se SUI projekat sprovodi u partnerstvu sa drugim zainteresovanim stranama, kao što su Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i poljoprivredne stručne službe.

„Istovremeno je veoma važno da se javnosti predoče koristi koje pesticidi donose održivoj poljoprivredi i poljoprivrednim proizvođačima, kao i ekstenzivan trening koji industrija za zaštitu bilja obezbeđuje da bi dalje unapredila bezbednu upotrebu pesticida“ – nastavila je ona.

SECPA i ECPA posvećene su unapređivanju znanja poljoprivrednih proizvođača o najboljim praksama za rukovanje pesticidima, uključujući i korišćenje zaštitne opreme, adekvatno skladištenje, primenu i odlaganje upotrebljene ambalaže pesticida.

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.