Vrtić odbija da deci s alergijama obezbedi odgovarajuće obroke

U saopštenju Zaštitnika građana navodi se da je Sekretarijat propustio da otkloni taj propust na štetu dece, nalazeći da je stav Predškolske ustanove opravdan, usled nejasnih pravnih pravila koje uređuju obaveze i odgovornosti u vezi sa ishranom dece.

Zaštitnik građana podsetio je da detetu koje ima specifične potrebe u ishrani pripada jednako pravo na punu uslugu predškolskog vaspitanja i obrazovanja i da se u drugim gradovima Srbije predškolske ustanove same snalaze oko pripremanja obroka za tu decu.

Predškolska ustanova i Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu, dužne su da o sprovođenju preporuke obaveste Zaštitnika građana u roku od 60 dana.

Izvor: Beta

Pogledajte još