Velika Britanija zabranila kreacionizam u državnim školama

Vlada je objavila nova pravila o finansiranju među kojima se nalaze klauzule koje zabranjuju pseudonauku.

Ova pravila eksplicitno traže da se studenti uče teoriji evolucije i brane učenje "kreacionizma" kao naučne činjenice, stoji u jednoj klauzuli.

Ovaj dogovor definiše kreacionizam kao "svaku doktrinu ili teoriju koja tvrdi da prirodni biološki procesi ne mogu da objasne istoriju, divesrzitet i kompleksnost života na zemlji i samim tim odbacuje naučnu teoriju evolucije i dodaje da tu ideju odbacuju ne samo naučne zajednice već i veliki broj crkvi".

"To se ne slaže sa naučnim konsenzusom ili naučnim dokazima, niti koristi naučni metod i kao takav ne bi trebalo da bude prezentovan učenicima kao naučna teorija", stoji u sporazumu.

Međutim, dozvoljeno je diskutovati o verovanju o poreklu Zemlje, uključujući i kreacionizam, na verskom obrazovanju, sve dok nije predstavljen kao validna opšteprihvaćena alternativna naučna teorija.

Izvor: B92

Pogledajte još