STRAŠNA STATISTIKA: U Srbiji nedeljno bude ubijena po jedna žena

U Srbiji na svakih sedam do 10 dana bude ubijena po jedna žena, njih 43 je ubijeno tokom 2013. godine. Srbija još uvek nije ratifikovala Evropsku konvenciju za naknadu štete žrtvama krivičnih dela sa elementima nasilja, iako je pre tri godine potpisala sporazum.

Inicijativu za ratifikaciju ovog dokumenta potpisalo je 37 nevladinih organizacija i predalo je nadležnim institucijama. One su zatražile da se usvoji adekvatno rešenje koje će osigurati postojanje delotvornog mehanizma putem koga će država, u duhu odredaba Konvencije, ispuniti svoju obavezu u vezi sa obezbeđivanjem kompenzacije i pristupu pravdi za žrtve, prenosi Danas.

Advokatica Autonomnog ženskog centra Vanja Macanović kaže da očekuje da će se Konvencija uskoro naći pred Narodnom skupštinom. Ovaj dokument predstavlja deo pravne tekovine Evropske unije, sa kojom Srbija, u procesu pristupanja, treba da uskladi svoje zakonodavstvo.

Na pitanje šta ćemo ratifikovanjem Konvencije dobiti kao država, objašnjava:

- Države koje su do sada ratifikovale ovu konvenciju na taj način su preuzele odgovornost i obavezu da žrtvama nasilnih krivičnih dela priznaju pravo na naknadu štete koju isplaćuje država iz posebnog fonda, radi podmirenja troškova njihovog lečenja, bolovanja, oporavka – kaže Macanović.

Ona je dodala da je položaj žrtava krivičnih dela, a posebno žrtava nasilnih krivičnih dela u Srbiji je veoma loš i da ni država, ni državni organi ne čine dovoljno kako bi generalno unapredili prava žrtava u krivičnim postupcima.

- U Srbiji su tokom 2013. godine od strane svojih partnera ili bivših partnera ili rođaka ubijene 43 žene, što znači da na svakih sedam do 10 dana u Srbiji bude ubijena jedna žena. Autonomnom ženskom centru se poslednjih godina javljaju žene koje su preživele ili preživljavaju sve brutalnije forme nasilja. Ovakva situacija u Srbiji je, s jedne strane, posledica zanemarivanja posttraumatskog stresnog poremećaja kod onih koji su bili na ratištima, a s druge strane, posledica retradicionalizacije društva – smatra Macanović.

U 2013. godini psihološko i fizičko nasilje i dalje bili su dominantni oblici nasilja koje su prijavljivale žene i devojke na SOS telefone u Srbiji, koji godišnje prime oko 10.000 poziva.

Izvor: Telegraf

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.