ISTA STVAR: Naučnici tvrde da drogiranje i gledanje pornografije imaju sličan efekat?

To, međutim, ne važi za svako gledanje pornografije, već samo kada je reč o zavisniciam od seksa. Ispitivanja pokazuju da od kompulzivnog seksualnog ponašanja pati - odnosno da se seksualnim zavisnikom može nazvati - svaka 25. odrasla osoba.

-Ispitanici u našem eksperimentu bili su osobe koje imaju znatnih teškoća da kontrolišu svoje seksualno ponašanje i tvrde da to za njih ima ozbiljnih posledica i da se nepovoljno odražava na njihov život i veze- objašnjava dr. Valeri Von sa Univerziteta Kembridž, koja je rukovodila ovim istraživanjem.

Kontrolnu grupu predstavljala je grupa zdravih dobrovoljaca. Svima su naizmenično puštani snimci sa eksplicitnim seksualnim sadržajem i snimci sportskog saržaja, i pritom im je funkcionalnom magnetnom rezonancom (fMRI) snimana moždana aktivnost. Kod zavisnika od seksa u prvom slučaju su bili upadljivo aktivni upravo oni regioni - Ventralni strijatum, dorsalna anteriorna singulata i amigdala - koji se aktiviraju i kod zavisnika droge kada su stimilisani opijatima.

-Kompulzivni oblici ponašanja, koji uključuju i preterano gledanje pornografije, prejedanje i kocku, sve su prisutniji u društvu. Ova studija nas vodi korak dalje ka razumevanju zbog čega ljudi ponavljaju ponašanje za koje znaju da je za njih potencijalno štetno. Bilo da se radi o zavisnosti od seksa, o zloupoterbi opijata, ili o poremećajiam u ishrani, važan cilj ovog istraživanja je da doznamo kada i kako je najbolje intervenisati da bi se začarani krug zavisnosti prekinuo”, kaže dr Džon Vilijams, načelnik Velkom trasta za neuorologiju i mentalno zdravlje, i jedan od naučnika koji su sarađivali na studiji.

izvor: Blic

Pogledajte još