Više od 30.000 menadžera čeka posao u Srbiji

Menadžerska diploma dobija se na čak 147 akreditovanih studijskih programa u Srbiji, a samo u Beogradu postoji tridesetak ekonomskih katedri. Svaka sedma akademska diploma prošle godine bila je menadžerska.

Hiperprodukcija i kadrova i diploma najizraženija je upravo u oblasti ekonomije. Više od polovine privatnih fakulteta obrazuje ekonomiste i menadžere za sve i svašta. Posledica toga je veliki broj onih koji čekaju na posao. Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje Srbije je, prema posljednjim podacima, čak 25.661 ekonomista.

"Reč je o kadrovima sa završenom višom, strukovnom školom i fakultetom. Oni na posao, u proseku, čekaju dve godine i pet meseci. Na posao čeka i 5.606 menadžera, a na našoj evidenciji provedu u proseku jednu godinu i 11 meseci"
, kažu u NSZ.

Zavod ne pravi razliku da li su kandidati koji traže posao došli sa privatnih ili državnih fakulteta, ali Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu dodatno je istražio i došao do rezultata da više od 80 odsto nezaposlenih ekonomista dolazi sa privatnih katedri.

Izvor: capita.ba

Pogledajte još