Novi Sad: I od mrtvih traže da plate porez

Jedan u moru nezadovoljnih Novosađana je i Mića Nikolin (51), kojem su stigla dva poreska rešenja – jedno rešenje na njegovo ime, a jedno na ime njegove nedavno preminule supruge, koja nema ni kvadrat imovine, a navodno duguje 9.000 dinara poreza.

Da situacija bude još zamršenija, u rešenju o porezu navedeno je da preminula Hermina Nikolin poseduje 51 kvadrat stana u ulici u kojoj je živela sa suprugom, dok njen suprug, koji je i punopravni vlasnik stana, prema aktuelnim podacima navedenim u Katastru nepokretnosti, poseduje 52 kvadrata.

Mića Nikolin kaže da je rešenje na ime preminule supruge stiglo, navodno, jer je račun za "Informatiku" stizao na njeno ime.

"Ovo obrazloženje šalterske radnice nema smisla, jer račun za 'Informatiku' može da stiže na bilo čije ime i to ne znači da ta osoba poseduje kvadrate. Kada sam pitao zbog čega se uzimaju podaci 'Informatike', radnica mi je rekla da su Gradskoj poreskoj upravi ti podaci neophodni, a da poreska uprava 'pretpostavlja' da je osoba na čije ime je 'Informatika' delimično vlasnik stana", kaže ovaj Novosađanin za portal 021.rs i dodaje da poseduje rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu, doneto aprila prošle godine, u kojem se zaključuje da je Hermina Nikolin preminula bez imovine.

On objašnjava da je jednostavnim dogovorom odlučeno da račun za "Informatiku" stiže na ima supruge, te da je tako bilo godinama unazad.

"To je isto kao kada bi meni, kao mesaru, mušterija ušla u radnju i tražila juneći biftek. Ja bih mogao da joj kažem da nemam, jer pretpostavljam da mušterija nema novca za meso tog kvaliteta, što bi bilo bezobrazno od mene. Tako se ponaša i poreska uprava, a ovo je klasičan pokušaj prevare. Poslaće dupla rešenja, pa ko plati oba, uspešno je nasamaren", tvrdi Nikolin.

Osim što je kvadratura na dva rešenja drugačija, tj. razlikuje se za jedan kvadrat, drastično je različit i iznos amortizacije (umanjenje iznosa za određeni procenat), pa je tako osnovno, validno umanjenje na rešenju Miće Nikolin 39 procenata, a na rešenju pokojnice iznosi 11 procenata. Sve to rezultiralo je razlikom u visini poreza na ova dva rešenja za više od 3.000 dinara.

Uprkos naporima da u što kraćem roku dođemo do načelnice Gradske poreske uprave Aleksandre Radak, na kojoj je da obrazloži ova neverovatna rešenja o porezu, načelnica nema vremena da odgovori na brojne žalbe građana, pa i novinara.

Ono što je poznato je način na koji se utvrđuje visina poreza na imovinu, navedeno na poleđinama rešenja.

"Porez na imovinu utvrđen je na osnovu podataka iz poreske prijave i drugih podataka kojima je Gradska poreska uprava Grada Novog Sada raspolagala, a od značaja su za utvrđivanje poreske obaveze, shodno članu 33. stav 1. Zakona o porezima na imovinu. Obveznik poreza na imovinu je: imalac prava svojine, odnosno prava svojine na zemljištu površine preko 10 ari; fizičko lice – zakupac stana ili stambene zgrade, u skladu sa zakonom kojim je uređeno stanovanje, odnosno socijalno stanovanje, odnosno zakonom kojim su uređene izbeglice, za period duži od jedne godine ili na neodređeno vreme; imalac prava korišćenja građevinskog zemljišta površine preko 10 ari, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni režim građevinskog zemljišta; imalac prava korišćenja nepokretnosti u javnoj svojini, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina; korisnik nepokretnosti u javnoj svojini u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina; držalac nepokretnosti na kojoj imalac prava svojine nije poznat ili nije određen; držalac nepokretnosti u javnoj svojini, bez pravnog osnova i primalac finansijskog lizinga, saglasno čl. 2. i 4. Zakona", navodi se u obrazloženju na poreskim rešenjima, koje je i potpisala načelnica Gradske poreske uprave Aleksandra Radak.

Novosađanin Mića Nikolin kaže da će, shodno svojim pravima, podneti žalbu Gradskoj poreskoj upravi kako bi se sva izmišljena dugovanja njegove preminule supruge obustavila.

Izvor: Novi magazin

Pogledajte još