Prijateljski nastrojen komšiluk je lekovit za vaše srce!

Istraživanja su pokazala da druženje sa komšijama može proširiti društvenu mrežu podrške koja je povezana sa smanjenjem rizika od srčanih oboljenja...

Naučnici sa Univerziteta u Mičigenu izjavili su da su tokom istraživanja otkrili da u situacijama kad su male zajednice koje čine komšiluk povezanim, tada se povećava i osećaj podrške društvenog okruženja izvan porodice, koji je jako bitan za svakog pojedinca.

Više od 5.000 zdravih odraslih Amerikanaca učestvovalo je u petogodišnjem istraživanju koje je počelo 2006. godine, a kojim je praćeno njihovo srčano zdravlje. Prosečna starost ispitanika je bila 70 godina, s tim da su gotovo dve trećine bile žene i to udate.
Tokom prve četiri godine praćenja 5,27% ispitanika pretrpelo je srčani udar, a naknadna analiza podataka pokazala je da život u mirnom, prijateljskom komšiluku umanjuje rizik od srčanog udara za čak 22%, uzevši u obzir sve sociodemografske, biološke i psihosocijalne činioce, kao i individualni nivo podrške dobijene kod kuće.

Dakle, skuvajte kafu i pozovite komšiluk na druženje, nekome ćete spasiti život!

Izvor: net

Pogledajte još