TEST: Proverite da li biste dobili dvojku iz seksualnog vaspitanja!

Potrebu za uvođenjem ovog predmeta, pokazali su rezultati anketiranih đaka koje je pokazalo da svaki osmi učenik s 14 godina već ima seksualne odnose, a većina njih o seksu „uči“ od drugara na velikom odmoru ili na internetu.
Stručnjaci koji su obavljali anketu iz Instituta za javno zdravlje Vojvodine slažu se da su rezultati zabrinjavajući.
- Od 27 pitanja na testu, učenici, u proseku, znaju odgovore na devet, a nijedan nije znao više od 22 odgovora. Ne znaju da kondom štiti i od trudnoće i od infekcija, ali je svaki deseti učenik već seksualno aktivan. Ne znaju šta su polno prenosive bolesti, menstrualni ciklus, veruju da abortus nije rizičan. Svaki osmi đak koji je seksualno aktivan priznao je da je makar jednom imao seksualni odnos protiv svoje volje. Kao razlog naveli su dejstvo

alkohola i pritisak partnera. Na pitanje šta koriste kao zaštitu, najveći procenat odgovora je bio „kondom“, pa „ništa“, pa „pilula za jutro posle“ - kažu u Institutu za javno zdravlje Vojvodine.
Provetite koliko Vi znate o seksu i reproduktivnom zdravlju i odgovorite na pitanja iz udžbenika „Zdravstveno vaspitanje o reproduktivnom zdravlju“.
1. Klitoris služi isključivo za seksualno zadovoljstvo žene
a) da
b) ne
2. Koliko dugo spermatozoidi mogu da prežive u ženskim polnim organima?
a) jedan dan
b) najviše tri dana
c) pet do šest dana
3. Koji je najniži uzrast u Evropi za legalno stupanje u seksualne odnose?
a) 10 godina
b) 12 godina
c) 14 godina
4. Simptomi hlamidije su:
a) plikovi na polnim organima
b) svrab, pečenje i neprijatni miris u predelu polnog organa
c) najčešće je bez siptoma
5. Hlamidijom se može zaraziti:
a) korišćenjem istog toaleta sa zaraženom osobom
b) pljuvačkom
c) seksualnom kontaktom
6.Uredni menstrualni ciklus je:
a) 28 +/- 7 dana
b) 22 +/- 10 dana
c) nema pravila
7. Šta je homoseksualnost?
a) poremećaj seksualnosti
b) normalna varijancija ljudske seksualnosti
c) težak mentalni poremećaj
8. HIV se ne prenosi:
a) pljuvačkom
b) sa majke na dete
c) ušnom mašću
9. Papanikolau test je:
a) Test za utvrđivanje očinstva
b) Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice
c) Test za rano otkrivanje karcinoma dojke
10. Koliki je život jajne ćelije?
a) 28 dana
b) dva dana
c) sedam dana

Ovo su odgovori na pitanja:
1. da
2. pet do šest dana
3. 12 godina (u Holandiji)
4. najčešće je bez simptoma i kod muškarca i kod žene
5. Samo direktnim seksulanim kontaktom
6. 28 +/- 7 dana
7. normalna varijacija ljudske seksualnosti
8. pljuvačkom
9. test za rano utvrđivanje karcinoma grlića materice
10. dva dana

Izvor: 24sata

Pogledajte još