Izložba “Beleške burnih odnosa“ – Austrijsko-srpski odnosi od 1836. do 1914.

Izložba „Beleške burnih odnosa“ svojim idejnim konceptom želi da predstavi svu složenost, mnogostrukost i intenzivnost odnosa između Austrije i Srbije, koji se najčešće gledaju samo kroz vizuru početka Prvog svetskog rata 1914. godine, kada su oni došli do najniže tačke u svojoj istoriji. Doc. dr Hanes Lajdinger sa Univerziteta u Beču, dr Danilo Šarenac, naučni saradnik u Institutu za savremenu istoriju, i Vladimir Tomić, viši kustos Muzeja grada Beograda, pokušali su izložbom, kao i pratećim, vrlo iscrpnim katalogom izložbe, da prikažu upravo tu dimenziju gusto isprepletanih, bliskih, ali u isto vreme komplikovanih odnosa dva naroda.

http://www.mgb.org.rs