Usvojen rebalans budžeta: Plate i penzije manje od 1. novembra

Skupština Srbije, posle više od 12 sati rasprave po amandmanima, usvojila je večeras rebalans budžeta i prateće zakone kojima je predviđeno smanjenje plata u javnom sektoru i penzija većih od 25.000 dinara.

"Za" je glasalo 188, a protiv 10 poslanika.

Smanjenje plata preko 25.000 dinara važi za sve zaposlene u javnom sektoru, uključujući direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava i javnih preduzeća.

Smanjenje penzija će biti raspoređeno po rastućoj graničnoj stopi tako da veći teret podnesu oni koji imaju visoke penzije, dok 61 odsto penzionera neće imati nikakvo smanjenje.

Manje od 10 odsto smanjenja će imati 1.510.000 penzionera, a to su oni koji primaju manje od 40.000 dinara.

Oni čiji su čekovi za penzije veći od 40.000 dinara, dobiće smanjenje veće od deset odsto.

Smanjenje plata i penzija stupa na snagu 1.novembra.

Usvojenim rebalansom, tj Zakonom o izmenama i dopunama zakona o budžetu za 2014.godine biće povećan manjak u budžetu za 42 milijarde dinara, na 224,7 milijardi dinara, što je 4,64 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Budžetskih rashodi povećani su sa 1.113 milijardi dinara na 1.122 milijarde, a prihodi su smanjeni sa 930 milijardi, na 897 milijardi dinara.

Ukupni prihodi budžeta Srbije za 2014. smanjeni su za 32,7 milijardi dinara ili 3,5 odsto, pri čemu su poreski prihodi smanjeni za 43 milijarde dinara ili za 5,4 odsto, a neporeski su povećani za osam milijardi ili za 6,5 odsto.

Pojedinačno na strani poreskih prihoda najveći pad beleže porez na dodatu vrednost (PDV) i akcize (za 32 milijarde dinara, odnosno 16,4 milijarde dinara), dok su povećani prihodi od poreza na dobit preduzeća i carina.

Na manji priliv prihoda budžeta uticaće i to što Narodna banka Srbije (NBS) ove godine neće uplatiti dobiti u budžet usled slabijeg finasijskog rezulata, a očekivano je bilo tri milijarde dinara.

Sa druge strane Naftna industrija Srbije (NBS) uplatiće u budžet 3,6 milijardi dinara na osnovu dividendi za akcije u vlasništvu Srbije.

Prihodi po osnovu donacija povećani su sa 2,3 na 7,5 milijardi dinara, na osnovu prikupljene pomoći za poplavljena područja.

Ukupne garancije iznose 66,3 milijarde dinara, odnosno 200 miliona dolara i 400 miliona evra, a odobreni projekti i programski zajmovi iznosiće 615,6 milijardi dinara.

Predlogom rebalansa budžeta u okviru tekućih rashoda predviđeno je da se za plate zaposlenih u javnom sektoru izdvoji 200,9 milijardi dinara, što je za 6,9 milijardi dinara manje nego u originalnom budžetu.

Ukupne subvencije povećane su za 15,8 odsto, na 93,7 milijardi dinara, a najveći rast je zabeležen kod subvencija za privredu koje će biti veće za 9,7 milijardi dinara.

Subvencije namenje poljoprivredi će iznositi 34,2 milijarde dinara, dok će ista davanja ostati za puteve i železnice - 7,7 milijardi dinara, odnosno 13,2 milijarde dinara.

Transferi ostalim nivoima vlasti rebalansom budžeta povećani su sa 71,9 na 74,1 milijardu dinara.

Rebalanas budžeta napravljen je na osnovu procene da će Srbija u 2014. imati pad BDP od jedan odsto, dok je prilikom izrade originalnog budžeta procena bila da će biti zabeležen rast od jedan procenat.

Prema obrazloženju rebalansa bužeta, na rast deficita uticao je pad BDP kao posledica poplava koje su, pre svega, uticale na smanjenje proizvodnje struje i uglja, ali i niži nivo budžetskih prihoda.

Uz rebalans budžeta usvojene su Odluka o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu, zatim

Odluka o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2014. godinu, Odluka o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje.

Takođe, usvojena je Odluka o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2014. godinu.

Usvojen je Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, zatim Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija i Izmene Zakona o Centralnom registru obavezog socijalnog osiguranja.

Nadlanu / izvor: Novosti

Pogledajte još