Traži se ukidanje Komunalne policije

- Mi dole potpisani zahtevamo od Republike Srbije i Grada Beograda, da ukinu instituciju Komunalne policije koja je osnovana protiv važećeg Ustava Republike Srbije - piše između ostalog u peticiji.

- Narušeno je načelo suverenosti, a građani se nisu izjasnili o formiranju nove vrste policije, koja je po mišljenju većine građana - nepotrebna (čl. 2 Ustava - Nijedan državni organ, politička organizacija, grupa ili pojedinac ne može prisvojiti suverenost od građana, niti uspostaviti vlast, mimo slobodno izražene volje građana).

U peticiji piše i da se "povređuje načelo dostojanstva građana" ( Član 23. Ljudsko dostojanstvo je neprikosnoveno i svi su dužni da ga poštuju i štite), ali i "pravo fizičkog i psihičkog integriteta" ( Član 25. Nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta - Niko ne može biti izložen mučenju, nečovečnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju).

- Nigde u odredbama o pravima grada ili opštine (Položaj jedinica lokalne samouprave Član 189.) ne postoji alineja koja omogućava formiranje paralelnih organa policije, stoga, mi građani, koristimo svoje pravo na PETICIJU i tražimo ukidanje Komunalne policije i vraćanje svih ovlašćenja organima policije - piše u peticiji.

Blic

Pogledajte još