Oni su heroji novih generaciji u Srbiji

Sa tim ciljem urađen je prvi video spot koji predstavlja neke od pozitivnih primera mladih u Srbiji, koji su potpuno samostalno uspeli da u svojim oblastima: obrazovanja i nauke, preduzetništa i društvenog aktvizma naprave veliki uspeh.

Pogledajte insirativne priče: Filipa Vukše, mladog aktiviste koji je do sada sproveo preko 7.000 akcija za uređenje Beograda, Mirka Topalskog uspešnog mladog preduzetnika, vlasnika gejming kompanije Eipix iz Novog Sada koji zapošljava preko 200 mladih stručnjaka, kao i Sofiju Šoškić i Filipa Ilića, jedne od najboljih srpskih studenata. Pomenuti mladi heroji su izabrani od nekoliko stotina izuzetnih mladih ljudi koje je EXIT Festival imao čast da ugosti prethodnih godina.