SA KIM MI DELIMO VAZDUH: Da, ovi ljudi zaista postoje

/

Foto: klyker.com