MARTA JOVANOVIĆ: Tajne žašivene u haljini

Politički i istorijski aspekt, kao i lična ljubavna priča umetnice, koja opstaje od ljubavi do mržnje, srž su ovog performansa koji poziva na razmišljanje o binarnosti u našim životima.