Održan okrugli sto o položaju mladih na Zapadnom Balkanu i u Turskoj u organizaciji Fondacije Ana i Vlade Divac

Zajednički problem svih zemalja pomenutog regiona jeste da mladi ljudi nisu dovoljno uključeni u važne društvene procese, posebno ne u političkoj, ekonomskoj i socijalnoj sferi ali i da postojeće javne politike u ovim zemljama ne ohrabruju mlade da se aktivnije uključe u javni život.

Okrugli sto pod nazivom „Učešće mladih u lokalnim zajednicama u zemljama Zapadnog Balkana i u Turskoj: izazovi i perspektive“, na kom se razgovaralo o položaju mladih u Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji i u Turskoj, organizovana je u okviru regionalnog projekta „Mreža omladinskih fondova Zapadnog Balkana i Turske“, koji podržava Evropska komisija.

- Iz perspektive ljudskog kapitala, kao jednog od ključnih resursa za razvoj društva, jačanje politika uključivanja mladih u sve sfere društva je ključno kako bi postali pokretači promena, pre svega u ekonomskoj sferi - rekao je na otvaranju skupa šef Delegacije Evropske unije Sem Fabrici i dodao da takve politike podržavaju fundamentalne vrednosti na kojima je i osnovana EU, kao što su demokratija, solidarnost i poštovanje ljudskih prava.

- Uključivanje mladih u razvoj i sprovođenje omladinske politike je izuzetno važno jer se time osigurava najbolji odgovor na potrebe i izazove sa kojima se mladi susreću u svojim zajednicama - istakao je Darko Stanić, državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta i dodao da su uspostavljeni različiti mehanizmi za veće učešće mladih u procesima donošenja odluka.

Žarko Stepanović, v.d. direktor Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom podsetio je da je, kada je u pitanju omladinska politika, Kancelarija uključena od samog početka u izradu Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. i da je ona usvojena nakon širokih konsultacija sa civilnim društvom, što je primer dobre prakse saradnje organa državne uprave i organizacija civilnog društva u donošenju propisa.

Direktorka Fondacije Ana i Vlade Divac Ana Koeshall naglasila je da je prvo merenje učešća mladih u donošenju odluka potvrdilo da mladi jesu jedna od najbrojnijih osetljivih grupa koja je u velikom procentu isključena iz javnog života.

- Kao Mreža omladinskih fondova Zapadnog Balkana i Turske razvili smo jedinstvenu metodologiju merenja učešća mladih u javnom životu, Indeks omladinske participacije, koji želimo da promovišemo i predstavimo u što većem broju evropskih zemalja - rekla je Ana Koeshall.

Ona je naglasila da je istraživanje pokazalo da su posebno ugroženi mladi koji dolaze iz ruralnih područja, mladi koji žive ispod linije siromaštva, izbeglice, migranti i istakla da omladinske organizacije upravo njima treba da pruže dodatnu podršku kako bi bili ravnopravni u društvu, a što je i misija Fondacije Ana i Vlade Divac.

Zajednička karakteristika svih zemalja obuhvaćenih projektom, koje su u statusu kandidata za pristupanje EU, je da ni u jednoj od njih mladi ne učestvuju u visokom procentu u donošenju važnih društvenih odluka, kao i da aktuelne javne politike prema mladima nisu usmerene na podsticanje ovog procesa. Nedovoljna uključenost mladih izražena je u svim sferama života, ali najizraženija je u političkoj, ekonomskoj i socijalnoj sferi i najviše pogađa mlade iz najosetljivijih kategorija. Sa druge strane Indeks omladinske participacije pokazuje da najviše izostaju podaci o socijalnoj sferi sferu što otežava kreiranje kvalitetnih mera podrške najugroženijom grupama mladih, na šta posebno ukazuje Mreža omladinskih fondova Zapadnog Balkana i Turske.

Ovaj skup je pokazao da se sve zemlje Zapadnog Balkana, kao i Turske, susreću sa istim izazovima i da su ovakve regionalne inicijative ključne u razmeni iskustava i primera dobre prakse koji mogu direktno uticati na poboljšanje kvaliteta života mladih.

Najvažniji ciljevi projekta jesu pokretanje mladih da se informišu o mogućnostima učešća u javnom životu, podsticanje da se uključe u aktivnosti u zajednici, kao i motivisanje donosioca odluka da otvore prostor za učešće mladih ljudi. Stalnim merenjem nivoa učešća mladih u donošenju odluka i informisanjem javnosti o tome, omladinske organizacije, koje su deo ovog projekta, postaće relevantan izvor informacija o njihovom položaju u svojim zemljama. Mreža će nastaviti da okuplja sve relevantne aktere iz svih sektora, kako na nacionalnom, tako i na regionalnom nivou.

Projekat „Mreža omladinskih fondova Zapadnog Balkana i Turske“ realizuje pet omladinskih organizacija: Fondacija Ana i Vlade Divac (Srbija), Prima (Crna Gora), Mladiinfo International (Makedonija), Partners Albania - Centar za upravljanje konfliktima (Albanija) i Fondacija zajednice volontera (Turska), uz finansijsku podršku Evropske komisije.

U radu okruglog stola učestvovali su predstavnici 20 omladinskih organizacija iz Makedonije, Albanije, Crne Gore, Srbije i Turske, koji su od 25. juna do 27 juna u studijskoj poseti našoj zemlji. Sudijsku posetu je podržalo i Ministartvo omladine i sporta, opština Obrenovac, Krovna organizacija mladih Srbije, Regionalne kancelarije za saradnju mladih, veliki broj omladinskih organizacija i Turistička organizacija Srbije.

Foto: Promo

Pogledajte još