Premija dostiže 15 miliona evra

„Grawe“ je nedavno izgradio poslovni centar u koji je uložio 35 miliona evra i to je jedna od najvećih investicija „Grawe grupe“, a takođe najveća investicija nekog osiguravajućeg društva u Srbiji

„Grawe osiguranje“ je prva strana osiguravajuća kuća, koja je imala hrabrosti i znanja da pre deset godina dođe na ovo tržište. Sektor osiguranja u prvim godinama našeg rada bio je skopčan sa problemom nepostojanja i zastarelom zakonskom regulativom i nerazvijenim tržištem usluga osiguranja, a naročito osiguranja života − ističe Kristof Ceti, direktor „Grawe grupe“ u razgovoru za „Privredni pregled“, dodavši pritom da su na njihovu sreću, propisi koji su doneti u oblasti osiguranja omogućili da rade mnogo bolje, a i klijentima je pružena apsolutna pravna zaštita. Najveće zasluge naravno pripadaju Narodnoj banci Srbije, koja nadzire i kontroliše rad svih osiguravajućih društava u Srbiji.

−Mi smo sada firma, prema podacima za prošlu godinu, sa kapitalom od 594,4 miliona dinara. Očekujemo da ćemo do kraja 2007. godine imati oko 30.000 klijenata, odnosno ugovarača osiguranja i fakturisanu premiju od približno 15 miliona evra − kaže direktor Ceti. Prilike u Srbiji su se znatno popravile, ocenjuje naš sagovornik i kaže da su zadovoljni uslovima u kojima rade, a u nekim segmentima rezultati su čak i bolji nego u državama u okruženju. 

− Osiguranje je, pre svega, stvar poverenja između osiguravajuće kuće i klijenta. Posle svega što se ovde dešavalo predstoji nam težak posao da u narednom periodu povratimo izgubljeno poverenje u osiguravajuća društva. Mi svakodnevno nastojimo da dobrim odnosom prema klijentima to poverenje povratimo i zadržimo − ističe direktor Ceti, naglašavajući da je lično angažovanje zaposlenih u „Grawe osiguranju“ osnov svakog budućeg uspeha, a uspeh osiguravajućeg društva ne meri se samo brojem klijenata već i njihovim zadovoljstvom uslugama − to je naša filozofija i trudimo se da isplatu naknada realizujemo u što kraćem roku, a to najčešče postižemo za četiri dana.

− Nažalost, građani još malo znaju o svemu što se tiče osiguranja, a naročito osiguranja života. Oni koji znaju kako to funkcioniše u Evropi rado se osiguravaju, shvatajući da je to odličan vid, pre svega, štednje − kaže direktor „Grawe osiguranja“ objašnjavajući da je životno osiguranje mogućnost da čovek osigura svoj život i budućnost svojih najbližih, ali ne samo to, nego i mogućnost ulaganja u ličnu budućnost i štednja. Osiguranje života je osiguranje koje pruža pokriće za slučaj prirodne smrti, tj. smrti zbog bolesti i za nesrećni slučaj koji ima za posledicu smrt. Naravno – što je najvažnije – osiguranje života pokriva isplatu za doživljenje, po isteku trajanja osiguranja. Osiguranik dobija zagarantovanu osiguranu sumu zajedno sa pripadajućom dobiti. Klijent može da iskoristi životno osiguranje kao vid štednje kojim može da finansira školovanje dece, ili na primer kao pokriće kredita kod banke. Najvažnija mogućnost životnog osiguranja je da osiguranik po isteku trajanja može da dobije isplatu odjednom ili u vidu mesečne rente. To znači da životno osiguranje ima i funkciju dodatnog prihoda uz penziju. Što se tiče imovine, nekad je ta vrsta osiguranja bila vrlo rasprostranjena u Srbiji. Broj korisnika koji osiguravaju svoju imovinu se značajno povećava, ali tek očekujemo razvoj tog tržišta u budućnosti. Konačno, u Srbiji je utvrđeno i definisano vlasništvo, i svaki vlasnik zna vrednost svoje imovine i eventualne posledice gubitka, tako da će jednostavnom računicom utvrditi dobre strane imovinskog osiguranja. 

− Do sada smo imali u ponudi životno osiguranje, pojedinačno osiguranje od posledice nezgode i kolektivno osiguranje od posledica nezgode. Takođe, nudimo odlične uslove za osiguranje domaćinstva, kuća i etažnog vlasništva. Planiramo u skorijem periodu osiguranje autoodgovornost i osiguranje malih i srednjih preduzeća. To će biti odlična ponuda i očekujemo značajan broj klijenata. Mi smo ambiciozna kuća sa velikim poslovnim planovima. „Grawe“ je nedavno izgradio poslovni centar u koji je uložio 35 miliona evra i to je jedna od najvećih investicija „Grawe grupe“, a takođe najveća investicija nekog osiguravajućeg društva u Srbiji. S opremom, taj investicioni projekat znatno premašuje ovaj iznos.

− To, svakako, pokazuje da smo mi došli da ostanemo ovde i da se borimo da na ovom tržištu pružimo najbolje usluge u sektoru osiguranja. Naša zgrada ne samo da je arhitektonski lepa i možemo reći ukras Novog Beograda, već je vrlo funkcionalna tako da će sigurno zadovoljiti naše korisnike. Deo zgrade koji smo spremni da iznajmimo i prihodi ostvareni iz tog posla biće siguran i dugoročan prihod i garancija našim klijentima. 
− Samim tim što smo izgradili novu zgradu i zaposlili mlade i školovane ljude, potvrđujemo da planiramo budućnost i širenje našeg poslovanja. Želimo da naše usluge jednako kvalitetno pružimo u svim delovima Srbije i zato otvaramo naša predstavništva i zapošljavamo vredne ljude koji će širom Srbije prodavati usluge osiguranja. Trenutno imamo oko tri stotine zaposlenih i u narednom periodu planiramo da taj broj značajno povećamo. Ovo je ujedno poziv vrednim, školovanim i ambicioznim mladim ljudima da se pridruže našem uspešnom timu, jer smatramo da je svako otvoreno radno mesto u Srbiji, naš uspeh i uspeh cele države.(„Pregled“)

Slični članci

Ostavite komentar

Your email address will not be published.