ZA 600.000 GRAĐANA: Dugo najavljivana besplatna pravna pomoć počinje od oktobra

Pravo na besplatnu pravnu pomoć od 1. oktobra imaće oko 600.000 građana. Time će se isključivo baviti advokatura i službe pravne pomoći u lokalnim samoupravama. Predmeti će iz opštinskih kancelarija biti upućivani advokatima sa liste. Pomoćnik ministra pravde Čedomir Backović kaže da je to prvi sistemski zakon o besplatnoj pravnoj pomoći u Srbiji.

Čedomir Backović je gostujući u Jutarnjem programu RTS-a rekao da je to veoma dobra vest, a da će potrebu za besplatnom pravnom pomoći pokazati broj suđenja.

- Pravo da se obrate imaće tri kategorije građana - oni koji primaju socijalnu pomoć ili dečji dodatak. Druga kategorija biće oni građani koji su plaćanjem troškova advokata upali u tu grupu. Treću kategoriju čine ranjive grupe, bez obzira na finansisjki položaj - maloletnici, tražioci azila, žrtve trgovine ljudima, tu imamo 13 kategorija koje imaju pravo na besplatnog advokata bez obzora na imovinsku situaciju - naveo je Backović.

Kada je o izboru branilaca reč, Backović navodi da su se u ministarstvu oslonili, pre svega, na Ustav Srbije.

- Dominantni pružaoci pravne pomoći očekujemo da će biti kolege advokati, njih oko 9.000. Besplatna pravna pomoć je besplatna za građane, ali se advokatima plaća. Njih plaća budžet, a delimično budžet lokalne zajednice. Advokati će biti plaćeni i motivisani da zastupaju stranke - istakao je Backović.

Sudske takse na teret države

Prema Backovićevim rečima Zakon stupa na snagu 1. oktobra, pa će građani moći da zakucaju na vrata u svojoj opštini, tu će biti službenik koji će da ih sasluša i da uzme u postupak.

- I do tada mi smo imali različite vidove besplatne pravne pomoći. Bilo je takozvano siromaško pravo. Ono se poštuje od strane naših sudova u slučajevima kada postoje finansijski razlozi za to - dodao je Backović.

Istiače da ono lice koje je kvalifikovano da dobije besplatnu pravnu pomoć, kvalifikovano je i da sudske takse plaća država.

- I to snosi država - naveo je Backović.

Ljudi smo, dogovorićemo se

Backović navodi da je reč o prvom sistemskom zakonu u Srbiji o besplatnoj pravnoj pomoći.

- On dolazi kao rezultat ispunjavanja niza strateških dokumenata. Tu je Nacionalna strategija za pružanje pravne pomoći, strategija reforme pravosuđa, strategija za poglavlje 23, čitava lista strateških dokumenata za ispunjavanje tog Zakona. On donosi pre svega jednu dozu optimizma, a sa druge strane omogućava da se kroz ceo sistem pravosuđa izbegava sporadičnost koja je postojala i do sada - rekao je Backović.

Ovim Zakonom će postojati registar pružalaca, kontrola kvaliteta pružanja usluga, a u tom celom sistemu svoje mesto imaće i civilno društvo.

- Sada će postojati način kome će udruženja moći da pupute tražioce besplatne pravne pomoći. Tako da taj sistem pružalaca podrazumeva advokate, notare i posrednike u rešavanju sporova, takozvane medijatore. Gajimo nadu da će ljudi polako početi da primenjuju pravilo: "Ljudi smo, dogovorićemo se" - istakao je Backović.

Izvor: RTS
Foto: Ilustracija/Pixabay.com

Pogledajte još