30. Forum parlamentarki: Кoju ulogu ima žena za kreiranje zdravstvenih politika?

Uoči zvaničnog otvaranja i početka rada na 141. IPU zasedanju u Beogradu, u toku je nekoliko radnih tematskih sastanaka. Jedan od njih je 30. Forum parlamentarki.

Potpredsednica parlamenta Narodne skupštine, gđa Gordana Čomić predsedava, a glavni fokus radnog sastanka je na zdravstvenoj zaštiti i njena dostupnost na globalnom nivou u pravcu žena i devojčica, kao i svaki oblik nasilja nad ženama, pa i potpuna zastupljenost žena u svim parlamentima.

Uz radni naslov „Кako da izmenimo svet?“, gđa Čomić se obratila prisutnima naznačivši koliko je tema važna i kompleksna jer, kako je rekla, „da je to zaista tako jednostavno, svuda bi ovde bili muškarci“.

U uvodnom obraćanju, prisutni su saznali više o uticaju koji IPU ima na ceo svet.

- Hajde da zamislimo da ih nema, da ne postoji Forum parlamentarki, da muškarci i žene nisu zajedno fokusirani na te promene – rekla je značajno Čomić i pozdravila je sve muškarce koji su ovde, jer to je dobra poruka za žene.

Uz navođenje činjenice da su žene u manjini, kada je u pitanju proces odlučivanja, najavljena je predsednica IPU skupštine Gabrijela Кuevas Baron.

Ona je pozdravila radnu grupu i zahvalila se na dočeku, posebno naglasivši da je radosna što je ovde.

- Pokušavamo da napišemo novo poglavlje u istoriji žena, da pružimo nove mogućnosti mlađim generacijama – rekla je Кuevos, dodavši da je cilj IPU potpuna zastupljenost žena u svim parlamentima gde god da se nalaze u svetu, uz inkluzivnost.

- To je potrebno radi demokratije - rekla je ona.

Uz određene procentualne napomene, kada je u pitanju učestvovanje žena u različitim privatnim i poslovnim sferama, Кuevos je najavila radionice koje će biti fokusirane na pozitivnu diskriminaciju, kako bi se podstakle žene i mladi, uz poziv da je IPU potrebno više žena i da se uključi svako ko ima volje i vremena.

Na kraju, pred radni sastanak, postavila je bitno pitanje: Šta posle Pekinga 25 godina kasnije? – pravac u kom IPU svakako planira da se kreće.

Nakon usvojenog dnevnog reda, prva tema svakako su rodna pitanja. Članice – od Irana, preko Nemačke i Filipina, do Tajlanda i ostalih, iskazali su svoja razmatranja, dosadašnje situacije i iskustva.

Članice se slažu u sledećem: potrebno je koncentrisanje na prava devojčica i žena, globalna pokrivenost zdravstvenom negom, razmatranje o načinu kako se udružiti i pomoći prirodi koja je neizostavni elemenat budućeg funkcionisanja nevezano za pol, proklamovanje dojenja i imunizacija kako bi se izbegao visok nivo mortaliteta, garantovanje kvaliteta zdravstvenih usluga i mnoge druge važne teme.

O temama su govorili predstavnici 22 delegacije, a među njima i delegatkinje iz Srbije.

Regionalna direktorka Un Women za Evropu i Centralnu Aziju, Alia El-Yassir istakla je danas da „moramo da pomerimo kurs“ i da „jednakost muškaraca i žena zahteva hrabre osobe koje se ne boje da kažu šta misle“.

Predsedavajuća Gordana Čomić istakla je da pitanje nije samo da li će ravnopravnost postojati već kako to konkretizovati.

Univerzalna zdravstvena zaštita je prepoznata, a poseban osvrt je napravljen na žene, poručila je narodna poslanica Sandra Božić. U okviru svog izlaganja osvrnula se i na to da je Parlament republike Srbije napravio veliki korak time što je pokrenuo karavan mentalnog zdravlja, kao i time što je osnovan kol centar koji će se, pre svega, baviti preventivom, čime je ujedno akcenat stavljen i na zdravlje žena na selu.

Ona je naglasila da parlament Srbije radi na unapređenju rodne ravnopravnosti. Nakon toga, osvrnula se i na statističke podatke koji to dokazuju. Naime, istakla je da trenutno Narodna skupština broji 93 narodne poslanice, što čini 37,35 procenata, te i da funkciju predsednice Narodne skupštine obavlja žena. Naglasila je i da je formirana Ženska parlamentarna mreža kao neformalna grupa koju čine narodne poslanice iz različitih poslaničkih grupa.

Kako je narodna poslanica Božić nastavila, Srbija je prva zemlja van Evropske Unije koja od 2016. godine primenjuje Indeks rodne ravnopravnosti, prema kome se Srbija nalazi na 22. mestu u Evropi 2018. godine.

- Važno je obezbediti ekonomsko osnaživanje žena kao i efikasno učešće žena u odlučivanju i zbog toga smo posvećeni realizaciji milenijumskih ciljeva u oblasti obrazovanja devojčica kao i borbi za povećanje broja žena u izvršnoj vlasti - dodala je.

U okviru ove debate, govorila je i delegatkinja Srbije, narodna poslanica Sandra Rašković Ivić koja je poželela dobrodošlicu delegacijama u Beograd, te se osvrnula na Mrežu parlamentarki koja pokušava da poboljša položaj žena u Srbiji.

Jedan od prvih koraka koji smo preduzeli su promene u Zakonu koje su se odnosile na to da sada sve žene, bilo da su u privremenom ili stalnom zaposlenju, moraju imati zdravstvenu zaštitu i porodiljsko odsustvo, poručila je Rašković Ivić.

Raspravljalo se po grupama. Razgovaralo se o nacrtu Rezolucije sa aspekta roda i rodne ravnopravnosti, jer zadatak je zajedno osmisliti amandmane za Rezoluciju koja bi trebalo da se usvoji.

Dakle, koju ulogu može da ima žena za kreiranje zdravstvenih politika?

Brojke:
Isključivo muške delegacije: 14 od 138 (oko 10 %)
30,3% žena u IPU
Najviše žena u IPU 39% 2016. godine

Pogledajte još