DRUGAČIJI 1. SEPTEMBAR: Sve što treba da znate o polasku u školu (VIDEO)

Nova školska godina počinje sutra, a zajedno sa njom i nova pravila zbog zaštite od koronavirusa. Nadležni iz Kriznog štaba apeluju na to da se mere striktno poštuju, jer je, to, kako kažu, jedini način da se izbegne širenje zaraze i porast broja obolelih.

Boravak u školi više ne liči na ono na šta smo navikli, tu je niz mera i pravila, kako epidemioloških tako i onih u samoj organizaciji nastave. Dezobarijere, pranje ruku i još mnogo toga...

Nastava na TV-u

Učenici od 1. do 4. razreda svakodnevno će ići u školu, dok će učenici od 5. do 8. svakog drugog dana imati nastavu na daljinu na RTS-u.

Učenici 5. razreda pratiće nastavu na RTS 2 od 8 sati, i imaće dnevno tri časa, dok će se nastava za učenike od 6. do 8. razreda imitovati na RTS 3, takođe, od 8 sati. Učenici 1. do 7. razreda imaće dnevno do tri televizijska časa, a osmaci – četiri. Iako će učenici od 1. do 4. razreda ići u školu, i za njih je spremljena onlajn nastava, i ona će se emitovati putem multimedijske internet platforme RTS planeta.

Ona deca čiji su roditelji odlučili da ih ne šalju u školu – prema podacima Ministarstva prosvete, tek ih je nekoliko odsto od ukupne populacije – pratiće nastavu preko Gugl učionice.

Za one đake koji će ući u učionicu, časovi traju 30 minuta, a odeljenja koja imaju više od 16 učenika dele se u dve grupe.

Pauze između časova traju pet minuta, a veliki odmor 10 minuta. Pauza između dve smene je 20 minuta i tom periodu se dezinifikuju učionice.

Nastava od prvog do četvrtog razreda

Nastava za mlađe osnovce, do 4. razreda će biti svakodnevno organizovana u školi uz poštovanje sledećih principa:

1. Ukoliko je broj učenika u odeljenju veći od 16, odeljenje se deli u dve grupe (škola bira najoptimalniji kriterijum za podelu na grupe);

2. Grupe dolaze u dva definisana termina (na primer od 8.00 casova i od 10.45);

3. Ukoliko je broj učenika u odeljenju do 15, odeljenje se ne deli na grupe, već se nastava realizuje za sve učenike istovremeno u jednom terminu;

4. Za svako odeljenje (grupe) određuje se učionica u kojoj se održava nastava;

5. Tokom malih odmora nema promene učionice/kabineta, osim kada je to neophodno zbog specifičnosti nastavnih predmeta i korišćenja određene opreme i nastavnih sredstava;

6. Preporučuje se fleksibilan ili klizni raspored zvonjenja, čime bi se postiglo i različito vreme kada su ucenici na odmoru i smanjuje se istovremeni boravak učenika u prostorijama predvidenim za komunikaciju (holovi, hodnici, toaleti i slično);

7. Učenici jedne grupe imaju do 4 časa dnevno;

8. Svi časovi obaveznih predmeta realizuju se neposredno u školi i to u učionici i na otvorenom prostoru (u dvorištu), kada je god moguće, po utvrđenom rasporedu;

9. U realizaciju pojedinih časova uključeni su stručni saradnici i predmetni nastavnici ukoliko postoji potreba (likovna kultura, muzička kultura i fizicko i zdravstveno vaspitanje).

Dnevni boravak

Produženi boravak se organizuje u manjim grupama učenika istog razreda ili izuzetno više razreda, odnosno u homogenim ili izuzetno heterogenim grupama. Preporučuje se organizacija časova nastave i aktivnosti, na otvorenom prostoru, kada god to uslovi dozvoljavaju.

Početak i završetak rada u produženom boravku utvrđuje škola, po pribavljenom mišljenju roditelja. Pojedine škole već su ukazale na to da zbog ograničenih kapaciteta neće moći da realizuju dnevni boravak onako kako roditelji to očekuju, već će deca u njemu moći da borave samo do 13 sati.

Nastava za starije razrede

Nastava za učenike od 5. do 8. razreda organizuje se kroz dva moguća modela, osnovni ili kombinovani model.

Osnovni model nastave:

Nastava za učenike od 5. do 8. razreda organizuje se kroz osnovni ili kombinovani model, časovi traju po 30 minuta, pauza između smena 10 minuta i planirano je za redovno čišćenje, provetravanje učionica i drugih prostora u školi koji se koriste za nastavu i učenje. Osnovni model nastave:

1. U školama koje imaju prostornih i kadrovskih mogućnosti nastava se organizuje svakodnevno u školi;

2. Ukoliko je broj učenika u odeljenju veći od 16, odeljenje se deli u dve grupe;

3. Ukoliko je broj učenika u odeljenju do 15, odeljenje se ne deli na grupe, već se nastava realizuje za sve učenike istovremeno u jednom terminu; za svako odeljenje (grupe) određuje se učionica u kojoj se ostvaruju casovi nastave;

4. Grupe dolaze u dva definisana termina u istoj ili suprotnoj smeni u odnosu na učenike prvog do četvrtog razreda u zavisnosti od raspoloživih kadrovskih i prostornih resursa;

5. Učenici jedne grupe imaju do pet časova dnevno;

6. Izborni programi/predmeti i drugi oblici obrazovno-vaspitnog rada realizuju se ili neposredno u školi ili putem nastave na daljinu u skladu sa prostornim i tehničkim mogućnostima škole;

7. Preporučuje se školama da stručna veća nastavnika zajednički pripremaju i dele nastavne sadržaje;

8. Praćenje i vrednovanje razvoja, napredovanja, angažovanja i ocenjivanja učenika obavljaće se u toku neposrednog obrazovno-vaspitnog rada, u skladu sa propisima kojima se uređuje ocenjivanje učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Kombinovani model podrazumeva da učenici po razredima, imaju organizovanu nastavu neposredno u školi ili putem nastave na daljinu. Osnovni postulati su:

1. Učenici petog i šestog razreda, u skladu sa organizacijom rada škole, u toku jedne nedelje imaju neposredan rad u školi ponedeljkom, sredom i petkom, dok učenici sedmog i osmog razreda imaju neposredan obrazovni rad utorkom i četvrtkom. Naredne nedelje razredi se rotiraju.

2. Škola može grupisati po dva i više razreda i na drugi način, u skladu sa brojem odeljenja po razredu i raspoloživim kadrovskim i prostornim resursima;

3. Učenici drugih razreda u danima kada nemaju nastavu u školi, imaju nastavu na daljinu gde treba težiti da se svi predvideni nastavni sadržaji realizuju;

4. Učenici kada nemaju nastavu u školi prate časove koji se emituju putem RTS-a.

Maske

Profesori nose maske sve vreme. Učenici sve vreme boravka u školi nose masku, ali ona se može odložiti u periodu kada učenik sedi u svojoj klupi i sluša nastavu. Masku učenik treba da nosi pri ulasku u školu sve do dolaska u klupu. Ministarstvo je nabavilo i 10.000 vizira za učenike koji zbog astme ili drugih problema ne mogu da nose masku.

Maska se obavezno koristi prilikom odgovaranja, svakog razgovora, bilo kojeg kretanja van klupe, odlaska na odmor ili toalet. Zbog odsustva iz škole učenici neće morati da donose opravdanja lekara, ali su iz škola zamolili da se ova situacija ne zloupotrebljava.

Šta kada se neko zarazi?

Ukoliko neki učenik oboli od koronavirusa, nastava za ostalu decu iz odeljenja će se i dalje održavati u školi, s tim što će učenici moći da odluče da li nakon toga žele da se prebace na nastavu na daljinu.

Ukoliko se simptomi pojave van škole, potrebno je javiti se u Kovid ambulantu nadležnog doma zdravlja, i ne odlaziti u školu, već samo obavestiti nadležnu osobu u školi.

Ako se simptomi jave u školi, a radi se o učeniku, njemu se odmah stavlja maska, smešta se u praznu učionicu za izolaciju, i obaveštavaju se roditelji i nadležni institut, to jest zavod za javno zdravlje. O učeniku, u sobi za izolaciju do dolaska roditelja, potrebno je da brine jedna osoba koja mora da koristi masku i rukavice.

Ako se simptomi pojave kod osoblja, ona se odmah javlja u kovid ambulantu nadležnog doma zdravlja, a nadležna osoba iz škole o tome obaveštava nadležni institut, odnosno zavod za javno zdravlje.

Edukacija o koroni

Tokom septembra 2020. godine, a posebno u prvoj nastavnoj sedmici školske 2020/2021. godine, u okviru redovne nastave i drugih oblika rada sa učenicima potrebno je predvideti informativno-savetodavni rad na temu pandemije i zaštite, vodeći računa o uzrastu učenika, kao i poštovanju usvojenih pravila ponašanja.

Pojedine škole su, kako bi razjasnile i praktično pokazale sve što šake očekuje od 1. septembra napravile i video vodič:

Izvor: Nova.rs
Foto: Ilustracija/Pexels.com

Pogledajte još