Ambasada Republike Češke podržala kampanju "Zelena Srbija": Češka Republika je svesna značaja drveća, jer su drvenaste biljke od ključne važnosti za kvalitet života stanovništva

Kompanija Color Media Communications pod pokroviteljstvom Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije tokom decembra sprovodi kampanju "Zelena Srbija".

U sklopu kampanje "Zelena Srbija" organizovana je sadnja drveća u 10 gradova i opština Srbije kako bi se podigla svest građana, lokalnih samouprava i kompanija o tome koliko je značajno pošumljavanje Srbije.

Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, kao društveno odgovorna institucija želi da doprinese podizanju svesti po pitanju ove teme i razmeni iskustava sa zemljama koje imaju diplomatska predstavništva u Beogradu.

Ambasada Republike Češke je među prvim ambasadama koje su podržale projekat "Zelena Srbija" i sa nama podelile iskustva u vezi sa pošumljavanjem u njihovoj matičnoj zemlji, Češkoj.

Češka Republika je svesna značaja drveća, jer su drvenaste biljke od ključne važnosti za kvalitet života stanovništva, posebno u gradovima, u kojima poboljšavaju mikroklimu, hvataju prašinu i štetne materije, smanjuju buku i služe kao biotop – tj. pružaju životni prostor ostalim biljkama i životinjama. Zelene površine s drvećem takođe prikupljaju kišnu vodu i sprečavaju njeno brzo oticanje.

I stoga je Ministarstvo zaštite životne sredine Češke Republike krajem 2019. godine pokrenulo potpuno novi program subvencija za podršku komunalnoj sadnji drveća na javnim površinama. "Sadnja drveća značajno doprinosi prilagođavanju klimatskim promenama, čistijem vazduhu, pospešuje zadržavanje vode u zemljištu, smanjuje eroziju tla. Pokrenuli smo program subvencija kako bismo podržali nacionalnu inicijativu Ministarstva zaštite životne sredine i fondacije Partnerstvo "Sadimo budućnost", čiji je cilj sadnja izvan šuma u roku od pet godina, a zatim briga o 10 miliona novih stabala, po jedno za svakog građanina naše zemlje. Naime, među nama je više aktivnih sugrađana kojima nije svejedno koliko brzo drveće nestaje iz okoline naših kuća i sa otvorenih predela i žele sami da se late posla. Naša finansijska podrška je stoga usmerena pre svega na ove proaktivne komunalne zajednice", rekao je ministar zaštite životne sredine Rihard Brabec povodom predstavljanja novog programa i sažeo glavne stubove programa: "Program dodele bespovratnih sredstava temelji se na volonterskom radu, ima jednostavnu šemu i učesnicima finansijski pokriva sve troškove materijala koji je neophodan za sadnju listopadnih stabala i njihovu naknadnu negu."

Praktično svako može da dobije subvenciju, zasadi drveće i tako učestvuje u nacionalnoj inicijativi „Sadimo budućnost“, i to uz podršku do 250 hiljada kruna (oko 10 hiljada evra). Ta sredstva pomoći će volonterima u sadnji lišćara na pogodnim, javno dostupnim površinama gradova i opština, smeštenih direktno u stambenim zonama i njihovoj okolini. Takođe se finansira sadnja lišćara u okviru internog bloka ili zajedničkog dvorišta stambenih zgrada. Program bespovratnih sredstava otvoren je za širok krug podnosioca zahteva. Lokalne organizacije, organi vlasti, firme, škole, zajednice, udruženja, grupe aktivnih ljudi i pojedinci mogu se prijaviti za grant. Jedini suštinski kriterijum koji podnosilac zahteva mora ispuniti je da dokaže legitiman odnos prema mestu sadnje. Ovaj uslov može dokazati fizička osoba na osnovu stalnog prebivališta, ugovora o zakupu ili vlasništvu nad zemljištem, u slučaju pravnih osoba zahteva se sedište ili nadležnost na teritoriji mesta sadnje, eventualno vlasništvo nad zemljištem.

Glavna prednost programa je što pokriva organizatorima sadnje ex-post punih 100 odsto troškova za kupovinu materijala za sadnju, zaštitu i naknadnu brigu o novim stablima. Subvencija se može koristiti, na primer, za kupovinu sadnica, supstrata, sidrenja, đubriva, sredstava za zaštitu korena ili vreća za navodnjavanje, ali i za obezbeđivanje stručnog mišljenja i odgovarajućeg publiciteta. Nasuprot tome, u troškove nije moguće uključiti klupe niti drugi mobilijar ili prateće elemente, niti je planirano pokrivanje troškova sadbenih radova koji podrazumevaju učešće dobrovoljaca iz lokalne zajednice, poput pripreme tla ili iskopavanja rupa.

Administrativno vođenje garantuje Državni fond za zaštitu životne sredine Češke Republike. Međutim, sadnja nije moguća sasvim na svoju ruku. Iako je funkcija drveća u prirodnim ekosistemima nezamenljiva, čak i u urbanim područjima, a broj stabala značajno opada, sadnja se ne može odvijati potpuno bez kontrole. Ne samo da je potrebno odabrati drveće koje je pogodno za dato stanište, već posebno u stambenim područjima postoje zaštitne zone i niz tehničkih ograničenja. Iz tog razloga subvencionisane projekte nadgleda stručnjak sa odgovarajućim obrazovanjem, izrađuje se stručno mišljenje i neophodna je saglasnost vlasnika parcele. Podnosilac zahteva je takođe dužan da se brine o zasađenim stablima narednih 10 godina.

Sve informacije potrebne za sadnju drveća objavljene su u priručniku dostupnom na veb sajtu inicijative www.sazimebudoucnost.cz. Na ovom portalu svi zainteresovani mogu pronaći i druge korisne informacije u vezi sa nacionalnom inicijativom "Sadimo budućnost", kao i sa pronalaženjem dobrovoljaca ili odgovarajućih parcela.

Više od 750 zainteresovanih već se prijavilo za podršku projektima u ukupnoj vrednosti 130 miliona kruna (oko 5,2 miliona evra) i za gotovo 28 hiljada stabala. Preko 200 podnosilaca zahteva već je uspelo da realizuje svoje zasade i zahvaljujući njima uspešno raste devet hiljada novih stabala za više od 34 miliona kruna (oko 1, 4 miliona evra), a stotine drugih podnosilaca trenutno izvode svoje projekte. Svakog meseca prijavljuje se oko četrdesetak novih interesenata. Štaviše, s obzirom na činjenicu da su već na proleće ove godine zainteresovane strane potrošile prvobitno opredeljenih 100 miliona kruna (oko četiri miliona evra), Ministarstvo zaštite životne sredine udvostručilo je ovu sumu na današnjih 200 miliona kruna (oko osam miliona evra).

Program subvencija deo je nacionalne inicijative Ministarstva zaštite životne sredine i fondacije Partnerstvo „Sadimo budućnost“, zahvaljujući kojoj je već zasađeno gotovo 600 000 novih stabala u cilju klimatski otpornijih gradova i predela.

Pogledajte još