UNICEF započinje nacionalni program za sticanje radnog iskustva, praktičnih znanja i veština

UNICEF započinje nacionalni program za sticanje radnog iskustva, praktičnih znanja i veština traženih na tržištu rada. Program podrazumeva umrežavanje poslovnog sektora s jedne, i mladih koji žele da unaprede svoj ekonomski položaj, s druge strane, putem organizovanja radnih praksi.

Radne prakse predstavljaju kratkoročne programe sticanja radnog iskustva koji uključuju učenje i obuku, a koji se sprovode u cilju unapređivanja zapošljivosti i tranzicije ka zaposlenju. Kako bi radne prakse zaista doprinele pozitivnim efektima, ključno je da budu kvalitetne te da: uključuju pisani sporazum između praktikanta i pružaoca prakse, imaju uspostavljene ciljeve učenja i obuke na početku prakse, obezbeđene mentore, adekvatne uslove rada za praktikante, ograničenu dužinu, izdvajanje naknade za praktikanta od strane poslodavaca za pokrivanje troškova transporta i obroka (materijalne podrške) i izdavanje potvrde nakon obavljene prakse.

Sadržaj i vrsta obuka biće određeni nakon analize potreba poslodavaca za specifičnim znanjima i veštinama, a obuke će se odvijati kroz pristup mešovitog učenja-u online i offline formatu, u skladu sa epidemiološkom situacijom. Svaki poslodavac koji bude ušao u Program doneće odluku o praktikantu koga će angažovati na osnovu obavljenih intervjua. Poslodavci će im dodeliti mentora koji će pratiti njihov rad i razvoj i pomagati im da što bolje odgovore na poslovne zadatke i izazove. Nakon obavljene dvomesečne prakse praktikanti će dobiti uverenje o obavljenoj radnoj praksi od poslodavca i programa.

Učesnici treninga će biti preselektovani na osnovu zahteva za praktikantima koje će upućivati kompanije koje će biti odabrane za učešće u programu. Mladi koji uspešno završe trening i koji su odgovarajući po stručnim kvalifikacijama dobiće priliku da odu na razgovor za praksu kod potencijalnih poslodavaca. Na razgovoru sa poslodavcem oni će imati priliku da se izbore za pohađanje prakse.

Planirani početak javnog poziva za poslodavce je 1. maj, a planirani početak prakse 1. septembar.

Program je pokrenut je kao partnerska inicijativa UNICEF-a i kompanije PANDORA uz podršku Ministarstva omladine i sporta.

Kako bi ga uskladili sa potrebama poslodavaca, važno nam je da dobijamo vaše mišljenje. Stoga vas najljubaznije molimo da popunite upitnik u online formatu na sledećem linku: https://forms.gle/FTebHjbWMQpg7ZYo8.

Foto: UNICEF/Promo

Pogledajte još