TEK SVAKI DVESTOTI OTAC KORISTI ZAKONSKU MOGUĆNOST: Odsustvo zbog rođenja bebe "rezervisano" uglavnom za mame

Uprkos činjenici da ne postoje nikakvi biološki ni psihološki dokazi da mama bolje od tate hrani, povija, oblači i uči dete, majka je i dalje centralna figura u životu deteta. Iako je Zakon o radu još 2001. godine dozvolio očevima da uzmu odsustvo radi nege deteta, brojke govore da je procenat tata koji koriste ovu mogućnost i dalje na nivou statističke greške - tek svaki dvestoti otac u Srbiji poslednjih godina koristi ovu zakonsku mogućnost. O tome ilustrativno svedoče i rezultati najnovijeg pilot-istraživanja SeKonS grupe, u okviru inicijative "Brinimo o deci zajedno", koji govore da je u 2019. godini svega 328 očeva u našoj zemlji iskoristilo pravo na različite vidove odsustva radi brige o svojoj deci. Ako se ima na umu da je u toj godini rođeno 64.399 beba, to znači da je tek svaki 196. novopečeni otac uzeo roditeljsko odsustvo. Zato ne treba da čude podaci Republičkog zavoda za statistiku koji kazuju da se očevi u našoj sredini u proseku detetom bave jedanaest minuta dnevno.

- U pilot-istraživanju koje je sprovela SeKonS grupa učestvovalo je 305 zaposlenih žena i muškaraca iz javnog i privatnog sektora, u dobi od 18 do 49 godina, a cilj je bio je da ustanovimo da li su muškarci u Srbiji upoznati sa svojim zakonskom regulativom koja omogućava očevima da koriste odsustvo radi nege deteta od trećeg meseca do prvog rođendana. Takođe smo želeli da čujemo njihovo mišljenje o tome ko treba da koristi roditeljsko odsustvo, zašto se smatra da su majke odgovornije za podizanje dece, zašto očevi ne koriste svoje zakonsko pravo i da li u preduzećima u kojim su zaposleni podstiču očeve da koriste odsustvo radi nege deteta – ističe dr Marija Babović, redovna profesorka Filozofskog fakulteta na odeljenju za sociologiju i programska direktorka SeKonS-a.

Rezultati ove studije govore da su zaposleni uglavnom upoznati sa zakonskom regulativom koja omogućava očevima da koriste roditeljsko odsustvo, ali da većina ispitanika smatra da je ipak majka ta koja treba da koristi čitavo odsustvo ili bar njegov veći deo. To mišljenje deli i polovina žena koje su učestvovale u ovom istraživanju, a svaki peti ispitanik smatra da otac i majka treba podjednako da koriste roditeljsko odsustvo. Kao jedan od glavnih razloga zbog kojih majka treba da koristi celo odsustvo, navodi se dojenje, a potom sledi tradicija - trećina ispitanika smatra da majke imaju glavnu odgovornost za podizanje dece. Nešto više od petine učesnika u ovom ispitivanju veruje da majke bolje vaspitavaju decu nego očevi, petina smatra da je razlog fiziološka i emotivna povezanost majke i deteta, a svaki deseti ispitanik smatra da je bolje da majke ostaju sa decom, jer očevi više zarađuju. Zato ne treba da čudi podatak da je svega pet očeva koje su učestvovali u ovom istraživanju, iskoristilo roditeljsko odsustvo.

Kako dr Babović ističe, ovo istraživanje je još jedna potvrda teze da najveći broj naših sugrađana smatra da je roditeljstvo ženski "posao".

- Mi smatramo da je veoma važno da se očevi "vrate" u porodicu i sa majkom podele odgovornost oko odgajanja deteta od samog njegovog rođenja. Iako zakon daje mogućnost očevima da uzmu roditeljsko odsustvo, u praksi se to pravo retko koristi. Zato smatramo da treba uvesti zakonsku obavezu, po uzoru na skandinavske zemlje, gde su očevi obavezni da koriste roditeljsko odsustvo i tu obavezu ne mogu da prenesu na majku. Mislimo da očevi treba da steknu zakonsko pravo da budu sa detetom i u prva tri meseca života, jer se tada formiraju roditeljske uloge i kreira porodična dinamika. Kada pripadnici oba pola od početka dele sve roditeljske obaveze, to načelo jednakosti se prenosi u sve sfere društvenog života - ocenjuje dr Marija Babović.

U najvećem broju slučajeva očevi koji su učestvovali u ovom istraživanju kao razlog za to što nisu koristili roditeljsko odsustvo navode da su ga koristile majke. Dominanti stav većine ispitanih žena jeste da "otac nije imao potrebu da koristi odsustvo, jer su se majke brinule o deci". Čak dve trećine zaposlenih u državnim preduzećima smatra da njihova firma ne podstiče očeve da koriste roditeljsko odsustvo, a oni ispitanici koji su naveli da u njihovom preduzeću postoje podsticajne mere, ističu da se one najčešće svode na informisanje zaposlenih o mogućnostima korišćenja roditeljskog odsustva.

Izvor: Politika.rs
Foto: Ilustracija/Pexels.com

Pogledajte još