KAKO ODABRATI ŠKOLU STRANIH JEZIKA?

U današnje vreme znanje makar jednog stranog jezika se podrazumeva. Mnogi od nas progovore strani jezik tokom školovanja, nekima uz mnoštvo stranih sadržaja plasiranih putem medija postane jednostavno prirodno da razumeju jezik koji im nije maternji, dok većina ovu veštinu i znanje ipak stiče dodatnim zalaganjem i trudom.

Postavlja se pitanje kako u moru ponuda koje su na samo jedan klik od nas izabrati pravu školu i odgovarajući kurs stranog jezika koji je u skladu sa našim potrebama?

Birajte školu sa tradicijom

Na tržištu postoji veliki broj škola stranih jezika, tako da onima koji se prvi put upuštaju u potragu, izbor nije nimalo lak. Naravno, svoje poverenje možete pokloniti bilo kojoj školi, ali ako želite da napravite pravi izbor, najbolje je da se raspitate u svom okruženju za preporuke onih u čiji sud verujete. Obratite pažnju i na tradiciju neke škole i to koliko dugo ona posluje.

Birajte školu sa odgovarajućim metodom nastave

Verovatno ste primetili kako skoro svaka škola ističe da je baš njihov jedinstveni metod onaj najbolji. Ono što je bitno da znate jeste da se strani jezik sastoji od četiri jezičke veštine – čitanja, pisanja, govora i slušanja, odnosno razumevanja. Za vas, kao polaznika, najvažnije je da je u nastavi zastupljena konverzacija, ali i rad na ostalim jezičkim veštinama, jer samo tako zaista možete naučiti strani jezik, ali isto tako bitno je i da ga što pre progovorite.

Foto: Promo

Birajte školu u kojoj se vrši početna procena znanja

Ako neki jezik ne počinjete da učite od samog početka, već posedujete predznanje, nema potrebe da iznova učite gradivo koje ste već savladali. U dobrim školama stranih jezika biće vam obezbeđeno ulazno testiranje koje se sprovodi najčešće i usmenim i pismenim putem, pri čemu se proverava vaše znanje gramatike, poznavanje reči, kao i primena jezika. Iskusni profesori će sa velikom preciznošću umeti da ocene na kom je nivou vaše trenutno znanje i da vam daju preporuke na čemu bi trebalo da radite u budućnosti, a sve sa ciljem utvrđivanja preciznog nivoa znanja i upisivanja kursa na nivou koji je adekvatan za uspešan nastavak učenja stranog jezika.

Birajte školu sa stručnim nastavnim kadrom

Od velike je važnosti da odaberete školu u kojoj su predavači diplomirani ili master filolozi, sa višegodišnjim iskustvom u radu. Dobre profesore bi trebalo da odlikuje velika motivacija, kreativnost i predanost svom pozivu. Mentorski pristup svakom polazniku je dodatan plus, jer proforesori su ti koji vas prate u procesu učenja jezika, oni moraju da razumeju vaše potrebe kada je učenje jezika u pitanju, moraju da imaju sluha za sve poteškoće na koje nailazite i da vam izađu u susret za sva pitanja i nedoumice koje imate. Dobar profesor je pristupačan, srdačan i ljubazan, tako da pred njim nećete osetiti snebivanje ili nelagodnost kada mu se obraćate za pomoć.

Foto: Promo

Birajte školu čiji je program kreiran prema Skali Saveta Evrope

Zajednički evropski referentni okvir za jezike (eng. Common European Framework of Reference for Languages – CEFRL ili CEF) je u upotrebi od 2001. godine. Sadrži smernice koje je Savet Evrope izradio zajedno sa ustanovama ALTE (Udruženje jezičkih ispitnih centara u Evropi) i EAQUALS (Evropsko udruženje za kvalitetne jezičke usluge). Pod skalom A1-C2 se podrazumeva nivelacija poznavanja nekog stranog jezika koja obuhvata 6 nivoa: A1, A2, B1, B2, C1 i C2, pri čemu je A1 najniži, a C2 najviši nivo znanja. Glavni cilj ove skale je bio da se na objektivan način opiše znanje učenika stranih jezika širom Evrope i da se pomoću nje uspostavi jedinstveni sistem utvrđivanja jezičkih sposobnosti. Upravo zbog tako široke primene, važno je da škola stranih jezika nastavu organizuje prema ovoj skali.

Birajte školu sa priznatim sertifikatom

Sticanje sertifikata garantuje polazniku zvaničnu potvrdu znanja stranog jezika, a sam ugled škole doprinosi težini tog dokumenta. Posedovanje sertifikata obezbeđuje konkurentsku prednost pri zaposlenju u zemlji i inostranstvu ili doprinosi bilo kojoj drugoj situaciji u kojoj je korišćenje stranih jezika potrebno.

Birajte školu koja garantuje kvalitet

Kada ste uzeli u obzir sve ključne faktore pri izboru škole stranih jezika, ne zaboravite na najvažniji – da li vam škola garantuje ono što ste platili? Prilikom izbora škole stranih jezika, obratite pažnju na to da li dobijate garanciju kvaliteta, odnosno šta se dešava ukoliko ne dobijete sve što vam je obećano prilikom upisa i ukoliko ne uspete da savlate predviđeno gradivo. Ukoliko škola nudi opciju ponovljenog kursa ili povraćaja novca u tom slučaju, znajte da ste na pravom mestu, jer ste konačno pronašli nekoga ko stoji iza svojih reči i veruje u svoj rad.

Foto: Promo

Nakon što odaberete pravu školu, kako odabrati pravi kurs stranog jezika?

Kurs jezika uvek birajte u skladu sa svojim potrebama. Ukoliko vam je potrebno da naučite strani jezik ili ga usavršite i podignete svoje znanje na neki viši nivo, opšti kursevi stranih jezika su pravi izbor za vas. Opšti kursevi najčešće podrazumevaju jedan podnivo učenja, za koji je propisan pun nastavni fond od 46 školskih časova. Ovi kursevi traju oko tri meseca, a najčešće se organizuju u školama dva puta nedeljno u trajanju od po 90 minuta, što nije teško uklopiti sa ostalim obavezama.

Ako vam je strani jezik potreban radi napredovanja na poslu, poslovne komunikacije ili se često nalazite u situacijama kada je neophodno da govorite stranim jezikom, obratite pažnju na specijalizovane kurseve, poput poslovnih i konverzacijskih. Ovi kursevi vam mogu pomoći da se fokusirate na onaj deo vokabulara koji je bitan za vas, omogućavajući vam da se pritom oslobodite tokom komunikacije rušeći barijere i koristeći pasivno znanje.

Uzevši u obzir sve navedeno, naša preporuka za dobru školu stranih jezika je EQUILIBRIO – Obrazovni sistem, koji ove godine slavi dve pune decenije uspešnog rada. Profesionalan i inovativan pristup u radu doveo je do toga da tokom godina EQUILIBRIO postane jedna od najprepoznatljivijih institucija u oblasti učenja stranih jezika na teritoriji grada Beograda, a od kada jeuspešno uspostavljen i sistem ONLINE nastave, prepoznatljivost brenda EQUILIBRIO se proširila kako u Srbiji, tako i van granica naše zemlje, što potvrđuju hiljade zadovoljnih polaznika.

Informacije o ponudi kurseva stranih jezika i aktuelnim akcijama pronađite klikom na www.stranijezici.com.

Izvor: Promo
Foto: Promo

Pogledajte još