ISTRAŽIVANJE POKAZALO: Više od četvrtine mladih u Srbiji probalo psihoaktivne supstance

Oko 27 odsto mladih Novosađana od 15 do 30 godina probalo je neku od droga, čak oko 90 procenata je taj kontakt imalo sa marihuanom, ali i sa nekom drogom iz grupe stimulansa, kokainom, amfetaminom i ekstazijem - rezultati su istraživanja obavljenog povodom Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga.

Po učestalosti konzumiranja droga, među mladim ispitanicima u Novom Sadu dominira marihuana, koja je zastupljena u čak 51,4 odsto slučajeva što se poklapa i sa rezultatima jednog od prethodnih istraživanja specijalne bolnice "Vita" iz Novog Sada na uzorku mladih 15-18 godina gde je marihuana, takođe bila dominantna psihoaktivna supstanca.

Međutim, rezultati ovog istraživanja ukazuju na promenu u poziciji učestalosti i zastupljenosti konzumiranja nekih drugih droga. Tako je primećen trend češćih zloupotreba kokaina, koji se nalazi na drugom mestu, iza marihuane dok je ranijih godina bio ređe zloupotrebljavan i u odnosu na amfetamin, čija je zastupljenost konzumiranja u ovom uzorku 12,8 odsto, kao i od ekstazija koji je zastupljen u ovom uzorku sa procentom učestalosti konzumiranja od 11,8 odsto.

Takođe, podaci govore da čak 60,7 odsto mladih poznaje nekoga u svom neposrednom okruženju ko koristi droge i da je njih 52,3 procenta bilo direktno ponuđeno nekom vrstom droge, što svedoči i o dalje visokom nivou dostupnosti i samim tim, izloženosti mladih drogama, kao jednom od osnovnih generatora širenja zloupotrebe droge kod mladih.

- Mladi su skloni rizičnim stavovima da je drogu moguće kontrolisano uzimati bez težih i dugoročnijih posledica, da se ona može uzimati kontrolisano i povremeno u "posebnim prilikama" ili da opravdavaju podele droga na "lake" i "teške" u čak 68,8 odsto slučajeva u ovom istraživanju - rekao je Milan Vlaisavljević, direktor Specijalne bolnice "Vita".

Ispitivanje je sprovedeno početkom juna na uzorku od 400 mladih starosti od 15 do 30 godina sa teritorije Novog Sada metodom slučajnog uzorka.

Izvor: Politika.rs
Foto: Ilustracija/Freepik.com

Pogledajte još