Triše protiv poreza na nivou EU

“Porez koji bi bio uveden samo u Evropi i nigde drugde rezultirao bi znatnim poslovnim gubicima za samu Evropu”, rekao je Triše na sednici Komiteta za ekonomska i monetarna pitanja Evropskog parlamenta u Briselu.

On je dodao da ne treba zaboraviti kada se donose finansijski propisi da je finansijska industrija važna za ceo svet.

Evropska komisija je juče predložila uvodjenje poreza na finansijske transakcije i centralnog PDV-a kako bi ojačala budžet EU.

BRISEL, 30.juna 2011.(Beta)