Male hidroelektrane u centru pažnje

Potencijalna dobit svih lokacija za izgradnju malih hidroelektrana iznosila bi oko 50 miliona evra na godišnjem nivou. 

U oblasti energetike, najveće interesovanje investitora u Srbiji vlada za izgradnju malih hidroelektrana, izjavio je pomoćnik ministra rudarstva i energetike zadužen za obnovljive izvore Dejan Stojadinović. Prema njegovim rečima, Srbija ima oko 900 lokacija za izgradnju malih hidroelektrana, snage do 10 megavata, s prosečnim kapacitetom oko jednog megavata i ukupnim kapacitetom od 500 megavata (što je manje i od svega jednog bloka velikih termoelektrana), a potencijalna dobit svih lokacija za izgradnju malih hidroelektrana iznosila bi oko 50 miliona evra na godišnjem nivou. 

Stojadinović ističe da je za gradnju malih hidroelektrana, snage od jedan do 10 megavata, potrebna licenca Agencije za energetiku Republike Srbije za proizvodnju struje. Takođe, dodao je on, sve lokacije malih hidroelektrana iznad dva megavata koje se nalaze na postojećim, već izgrađenim akumulacijama, moraju se davati putem tendera ili koncesije.

Međutim, najveći deo lokacija je snage manje od jednog megavata, a postoji samo devet lokacija sa snagom većom od pet megavata i oko 30 snage od dva do pet megavata. U Srbiji trenutno postoji oko 60 malih hidroelektrana, ali ih samo tridesetak radi. Zbog toga je najbitnije revitalizovati postojeće male kapacitete, koji su sada van upotrebe, i omogućiti izgradnju novih na postojećim akumulacijama, rekao je Stojadinović, dodavši da je investitorima najinteresantniji region Zlatibora, gde ima najviše vodotokova. Kada je reč o proceduri za izgradnju, on je napomenuo da će zainteresovani potencijalni investitori od narednog ponedeljka na internet sajtu Ministarstva energetike moći da pronađu Katastar s kompletnom tabelom svih 800 lokacija i osnovnim podacima − u kojoj opštini se nalaze, na kojoj reci, kolika im je snaga i potencijalna godišnja proizvodnja. Zatim, pre početka gradnje hidroelektrane, potrebno je pribaviti građevinsku dozvolu kao i za sve ostale građevinske objekte, plus što je ovde neophodna i energetska dozvola za male hidroelektrane snage iznad jednog megavata. 

Neophodna je i Studija o proceni uticaja na životnu sredinu, nakon čega opština daje saglasnost na gradnju. Najzad, po izgradnji i izdavanju upotrebne dozvole, mala hidroelektrana može da se priključi na distributivni sistem EPS-a. Stojadinović je na primeru ekonomske analize za gradnju male elektrane "Ćelije", uzvodno od sela Majdevo u opštini Brus, na reci Rasini, pokazao da bi investicija u takav projekat koštala 3,2 miliona evra u dvogodišnjem periodu, dok bi za povrat uloženog trebalo sačekati još šest godina. Dobit bi u periodu od 30 godina iznosila 11,7 miliona evra.

("Pregled")

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.