O duplim funkcijama i pre roka

Čupić je rekao da će agencija odgovarati u roku od nekoliko dana, jer se radi o delikatnom pitanju i velikom interesovanju javnosti.

“Ako ti funkcioneri ne prihvate ono što Agencija odredi, oni po sili zakona gube funkciju koju su poslednju dobili. Ako se ogluše ili ne prihvate to, postaju odmetnici, ljudi koji ne poštuju vladavinu zakona, vladavinu prava i društvene norme. Institucije koje nemaju snagu da ih smene su porobljene od pojedinica i grupa i to je onda teroristički akt. Ali, mislim da se to neće desiti”
, rekao je on.

Čedomir Čupić je naglasio da su svi dužni da se ponašaju po zakonu.

“To nije pitanje ličnosti, nego bilo kojeg funkcionera koji ne ispunjava ono što zakon nalaže. Mi smo imali mnogo takvih žalbi, koje su odbijene, ali one nisu došle do javnosti”, rekao je Čupić u pauzi okruglog stola u Misiji OEBS-a na temu saradnje državnih institucija, organizacija civilnog društva i medija u borbi protiv korupcije.

BEOGRAD, 8. septembra 2011. (Beta)