Women in Business, Media & Culture 2019: Upoznajte uspešne žene iz kulture

Projekat "Women in Business, Media & Culture" u organizaciji Udruženja "The Best Fest" i kompanije Color Media Communications, posvećen podsticanju ženskog preduzetništva u ovim oblastima podržan od Vlade Republike Srbije, biće održan 22. oktobra u Arhivu Vojvodine u Novom Sadu.

Na jednom mestu naći će se uspešne žene iz sveta biznisa, medija i kulture, a sa njima će biti i studentkinje koje žele da se po završtetku studija oprobaju u ovoj oblasti: da budu uspešne preduzetnice, da pokrenu svoj blog ili medij, da uspešno prodaju svoje umetničko delo ili organizuju koncert.

Gosti konferencije imaće priliku da upoznaju uspešne žene iz oblasti kulture, među kojima će biti:

Dr Tijana Palkovljević Bugarski, upravnica Galerije Matice srpske. Istoričar umetnosti i muzejski savetnik sa dugogodišnjim iskustvom u muzejskoj delatnosti. Diplomirala, magistrirala i doktorirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na Katedri za istoriju umetnosti. Doktorske studije završila je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Odseku za muzeologiju kod prof. dr Nenada Radića sa disertacijom Galerija Matice srpske – slika kulturnog identiteta posredstvom prezentacije umetničkih dela. Na istraživačkom polju bavi se proučavanjem nacionalne umetnosti 20. veka, zaštite i promocije kulturnog nasleđa i muzeologijom. Od 2001. zaposlena je u Galeriji Matice srpske, a od 2010. godine je na mestu upravnika. Angažovana je na kreiranju programske i izdavačke delatnosti Galerije. Realizovala je brojne izložbe i objavila nekoliko knjiga, kataloga i tekstova u stručnim časopisima. Učestvovala je u radu stručnih skupova i radionica u zemlji i inostranstvu vezanih za oblast muzejskog menadžmenta, marketinga, edukativnih programa. Član je Odeljenja za likovnu umetnost Matice srpske, Upravnog odbora Matice srpske i nacionalnog komiteta ICOM-a (International Committee of Museum) i ICOM SEE. Aktivno učestvuje u radu ICTOP-a (International committee for the training of personel) i Foruma Slovenskih kultura. Predsednik je Upravnog odbora Fondacije „Novi Sad 2021- Evropska prestonica kulture”. Od 2018. godine, član je Saveta premijerke Republike Srbije za kreativne industrije.

Dr i dr um. Agota Vitkai Kučera, redovni profesor Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu. Diplomirala na dva odseka: Odseku za opštu muzičku pedagogiju i Odseku za solo pevanje u klasi prof. mr Vere Kovač Vitkai (1997, 1998.). Magistarske studije završila na spomenutoj Akademiji 2002. godine u istoj klasi, a zvanje Mastera mužičkih umetnosti je stekla 2010. Titulu doktora nauke stiče 2013. godine na Interdisciplinarnim i mutidisciplinarnim studijama i istraživanjima u okviru Univerziteta u Novom Sadu (ACIMSI), a titulu doktora dramskih i audiovizuelnih umetnosti stiče 2018. godine na Univerzitetu u Novom Sadu, Akademiji umetnosti. Tokom školovanja i nakon stečenih diploma, bavi se korepeticijom (na orguljama i klaviru), pedagoškim radom, koncertnim i operskim pevanje. Dobitnica je nekoliko nagrada i priznanja: Nagrada univerziteta u Novom Sadu za postignuti uspeh 1997/98., Diploma za ostvarene rezultate u pedagoškom radu, stipendije Ministarstva kulture i sporta Republike Srbije 2002. godine za postignuti uspeh i rad kao najuspešniji asistent, Priznanje „Knjeginja Olivera“ od Srpske Kraljevske Akademije naučnika i umetnika prilikom obeležavanja Vidovdana 2016. godine itd. Sa velikim uspehom je nastupala širom bivše Jugoslavije i inostranstvu (Francuska, Švajcarska, Rusija, Mađarska, Grčka, Rumunija, Nemačka, Moldavija, Italija itd.). Na repertoaru su dela starih majstora, oratorijumi, solo pesme (klasičara, romantičara, domaćih i stranih autora), operske arije kao i uloga Adine iz Donicetijeve opere „Ljubavni napitak“, uloga Đilde iz Verdijeve opere „Rigoleto“, uloga Rozine iz Rosinijeve opere „Seviljski berberin“, sopranska deonica Mocartovog „Rekvijema“, uloga Adele iz Štrausove operete „Slepi miš“. Aktivno izlaže na Kongresima i Konferencijama, a njeni radovi se nalaze kako u štampanim, tako i u elektronskim izdanjima.

Program

09:00 – 10:00 Registracija i kafa dobrodošlice

10:00 - 10:30 Uvodno obraćanje

10:30 – 11:30 Panel 1: Women in Business

11:30 – 12:30 Panel 2: Women in Culture

12:30 – 13:00 Snack break

13:00 – 14:00 Panel 3: Women in Media

Pogledajte još