ZAŠTITNIK GRAĐANA: Decu koja prisustvuju nasilju u porodici tretirati kao žrtve istog

Zaštitnik građana Zoran Pašalić ponovo je danas zatražio od nadležnih organa da preduzmu aktivnosti za izmenu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici kojima bi se, između ostalog, propisalo i da je dete žrtva nasilja uvek kada prisustvuje nasilju nad članom porodice ili bliskom osobom.

Pašalić je, u susret 4. junu – Međunarodnom danu dece žrtava nasilja, rekao da nadležni organi neretko dete koje prisustvuje nasilju u porodici ne prepoznaju i ne tretiraju kao žrtvu nasilja, te da zbog toga dolazi i do fatalnih ishoda, navodi se u saopštenju.

U preporukama koje je Zaštitnik građana upućivao nadležnim organima koji postupaju u slučajevima nasilja u porodici naglašavano je da je dete uvek žrtva nasilja u porodici kada prisustvuje porodičnom nasilju nad članom porodice ili bliskom osobom.

- Utvrdili smo različita postupanja nadležnih organa u zaštiti dece od nasilja u porodici, kao i nepravilnu ili nedoslednu primenu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, koja najčešće rezultira izostankom procene rizika za dete od strane postupajućih policijskih službenika, a kasnije i stručnih radnika organa starateljstva, zbog čega deca najčešće nisu bila obuhvaćena individualnim planovima zaštite - rekao je Pašalić, prenosi Tanjug.

Zaštitnik građana je podsetio da je po sopstvenoj inicijativi, na osnovu objava u medijima da je dvogodišnja devojčica iz okoline Zaječara preminula nakon što ju je pretukao vanbračni suprug njene majke, u februaru 2023. godine pokrenuo postupke kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Centra za socijalni rad i Zdravstvenog centra u Zaječaru, Ministarstva za brigu o porodici i demografiju i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Tokom ovog postupka kontrole, koji je okončan krajem maja 2023. godine, Zaštitnik građana je tražio od resornog ministarstva da izvršni nadzor nad radom CSR Zaječar, tokom kojeg su utvrđeni propusti u stručnom radu Centra jer je samo formalno postupao po modelu zaštite od nasilja u porodici i jer je izostalo sačinjavanje planova mera i usluga zaštite žrtava nasilja.

Zaštitnik građana je još utvrdio da je CSR Zaječar u celosti postupio po naloženim merama ministarstva za otklanjanje propusta, a od direktora CSR Zaječar traži da obezbedi da stručni radnici u budućem radu decu prisutnu porodičnom ili partnerskom nasilju uvek i bez izuzetka tretiraju kao žrtve nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja i u skladu s tim planiraju i preduzimaju mere za zaštitu deteta, dodaje se u saopštenju.

Izvor: Politika.rs/Tanjug
Foto: Ilustracija/Freepik.com

Pogledajte još