POSLE 30 GODINA: Otvoren deo Obilaznice oko Beograda – od Batajnice do Bubanj Potoka auto-putem

Posle više od 30 godina, od Batajnice do Bubanj Potoka, može da se stigne autoputem u punom profilu, sa ukupno šest saobraćajnih traka, u dužini od 47 kilometara, saopštili su "Putevi Srbije" nakon što je sinoć zvanično obeleženo otvaranje dela obilaznice. Saobraćaj je pušten danas u 9 sati.

U saopštenju se objašnjava i koji je značaj Obilaznice Beograda i navodi da ona povezuje krak Кoridora Xb, E-75 (granica sa Mađarskom, Horgoš – Novi Sad – Beograd) sa Кoridorom X, E-70 (granica sa Hrvatskom, Batrovci – Beograd), državni put IB reda broj 26 i Rutom 4, E-763 (Beograd – Požega – granica sa Crnom Gorom Boljare) i ponovo delom Кoridora X, E-75 (Beograd – Niš – Preševo – granica sa Makedonijom).

Završetkom Obilaznice Beograda preusmerava se saobraćaj sa preopterećene osnovne mreže gradskih saobraćajnica na Obilaznicu, što doprinosi skraćenju vremena putovanja za tranzitne tokove, smanjenju broja saobraćajnih nezgoda, troškova eksploatacije vozila, štetnih gasova i buke od vozila na užem gradskom području, navodi se u saopštenju.

Obilaznica Beograda sastoji se iz sledećih deonica:

Deonica A: Batajnica-Dobanovci – radovi završeni na trasi i na petljama Dobanovci i Batajnica.

Deonica B: Dobanovci – Bubanj Potok

Sastoji se iz 6 sektora, i to:

Ø sektori B1-B3: Dobanovci – most na Savi kod Ostružnice: Završeni radovi

Ø most na Savi kod Ostružnice: Završeni radovi

Ø sektor B4: Završena desna traka autoputa u fazi I, završeni radovi na izgradnji leve trake autoputa (faza II), petlje "Orlovača" i "Petlovo Brdo".

Ø sektor B5: Završena desna traka autoputa od petlje "Orlovača" do tunela Straževica (faza I), završeni radovi na izgradnji leve trake autoputa (faza II) uključujući 3 mosta i tunel Straževica (leva cev)

Ø sektor B6: završeni radovi na izgradnji punog profila autoputa od tunela Straževica do petlje "Bubanj Potok"

Deonica C: Bubanj Potok – Pančevo (E-70) – predstoje radovi

Tehnički podaci:

Sektor 6 se sastoji od dve trake (pun profil) autoputa od tunela Straževica do petlje Bubanj Potok (uključujući i petlju), u dužini od 9,74 km.

U okviru sektora 6 kompletno je izvedena i desna i leva traka autoputa, koja uključuje otvorenu deonicu trase, tunel Beli Potok, petlje Avala i Bubanj Potok, dva mosta u trupu autoputa: most br. 16 i most br. 17, dva nadvožnjaka u petlji Avala, osam mostova u petlji Bubanj Potok, kao i četiri nadvožnjaka duž sektora 6.

Trasa

Obe kolovozne trake

Ø vozne trake ………………………. 4 x 3,75 m

Ø zaustavna traka …………………. 2 x 3,00 m

Ø ivične trake ………………….. 2 x 2 x 0,50 m

Ø razdelna traka ………………………… 4,00 m

Ø bankina …………………………….. 2 x 1,50 m

Ukupno ………………………………….30,00 m

Na sektoru 6 Obilaznice Beograda nalaze se sledeći objekti:

Mostovi na glavnoj trasi:

Most broj 16 – leva i desna konstrukcija od km 590+769,50 do km 591+202,00 (L=432,5 m)

Most broj 17 – leva i desna konstrukcija od km 596+372,82 do km 596+396,62 (L=23,80 m)

Petlja "Avala":

Кrak 1: Most na kraku 1 (L=78,00 m + produžetak mosta L=56,43 m) isključenje na kružni put iz pravca Bubanj Potoka

Кrak 2: Most na kraku 2 (L=96,80 m + produžetak mosta L=110,27 m) uključenje sa kružnog puta na pravac prema Dobanovcima

Petlja "Bubanj Potok":

Most br. 31 (L=584 m): krak 1 petlje Bubanj Potok

Most br. 31a (L=258 m): krak 7 petlje Bubanj Potok

Most br. 32 (L=418 m): krak 2 petlje Bubanj Potok

Most br. 32a (L=134 m): krak 8 petlje Bubanj Potok

Most br. 33 (L=466 m): krak 3 petlje Bubanj Potok

Most br. 38 (L=26 m): krak 11 petlje Bubanj Potok

Most br. 39 (L=24 m): krak 12 i krak 13 petlje Bubanj Potok

Most br. 41 (L=26 m): krak 9 petlje Bubanj Potok

Nadvožnjaci

Nadvožnjak most br. 25 – na km 589+100,00 L=294,66 m

Nadvožnjak most br. 26 – na km 590+263,79 L=214,47 m

Nadvožnjak most br. 27 – na km 593+900,86 L=277,65 m

Nadvožnjak most br. 27a – na km 595+249,86 L= 83,25 m

Ukupno je izgrađeno 16 mostova i nadvožnjaka na Sektoru 6 + nadvožnjak na kraku 10.

Tunel

Tunel Beli Potok

Leva cev, km 592+750 – km 593+110 (dužina 360 m)

Desna cev, km 592+750 – km 593+110 (dužina 360 m)

Izvor: N1
Foto: Ilustracija/Pixabay

Pogledajte još